ACTUEEL

Inspectie grijpt opnieuw in bij Arduin-locatie Aagtekerke

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft Arduin voor locatie Aagtekerke een aanwijzing. Bij een bezoek aan deze locatie zag de inspectie dat de instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek niet voldoet aan de normen voor goede zorg.

De zorglocatie scoort onvoldoende op de thema’s deskundigheid, kwaliteit en veiligheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Daarnaast komen de kwartaalrapportages van de raad van bestuur en de bevindingen van de inspectie niet overeen. Ook dit tast het vertrouwen van de inspectie in Arduin aan.

Eerder legde IGJ aan deze locatie een bevel op. Het bevel hield in dat de zorg aan de inwonende Bopz-cliënten op deze locatie moest worden beëindigd. Bij een bezoek van de inspectie op 2 oktober bleek dat van de zes cliënten met een rechterlijke machtiging vier cliënten zijn overgeplaatst naar een andere zorgaanbieder. Voor twee cliënten was een andere oplossing gevonden. Hierop beëindigde de inspectie het bevel.

Bredere zorgen

Omdat de zorgen blijven bestaan, geeft IGJ Arduin nu een aanwijzing. Arduin moet de tekortkomingen in behandelcentrum Aagtekerke binnen zes weken wegnemen. Tot die tijd mag Arduin locatie Aagtekerke geen nieuwe cliënten aannemen. Ook moet Arduin de twee Bopz-cliënten die nog in zorg zijn bij Arduin, locatie Aagtekerke, overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De inspectie heeft bredere zorgen over de kwaliteit en veiligheid bij Arduin. Hierover is de inspectie in gesprek met de raad van bestuur van Arduin. De inspectie volgt de situatie intensief en legt waar nodig maatregelen op die moeten leiden tot goede zorg.

Terugkeer

In een reactie laat interim-bestuurder Gerton Heyne weten dat Arduin er alles aan doet om de situatie te verbeteren. “Direct na de aanwijzing door IGJ medio september is binnen Arduin gestart met het opvoeren van het tempo en het uitbreiden van haar verbeterprogramma Arduin 2.0”, stelt Heyne. “De krapte op de arbeidsmarkt voor zowel zorgmedewerkers als medisch specialisten speelt Arduin gedurende langere tijd parten. Voor de zomer van dit jaar is een cliëntenstop afgekondigd en is de werving van nieuwe medewerkers geïntensiveerd. Sindsdien zijn er 38 nieuwe medewerkers aangetrokken en keerden oud-werknemers terug bij Arduin.”

Samenwerking

“De samenwerking met de andere zorgaanbieders in Zeeland heeft een impuls gekregen en voor de korte termijn zijn er oplossingen gevonden om goede zorg voor onze cliënten te borgen. Daarnaast is Arduin ook in gesprek met landelijk zorgaanbieder ’s Heeren Loo over ondersteuning. Arduin is gehouden om in voortgangsrapportages de IGJ nauwgezet en concreet op de hoogte te houden van de progressie in het verbeterprogramma. De organisatie gaat ook de communicatie met medewerkers, cliënten/verwanten en de cliëntenraad opvoeren.”

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top