ACTUEEL

Patiëntgegevens van VieCuri belanden op straat

Gegevens van jeugdige patiënten van Ziekenhuis VieCuri in Venlo zijn letterlijk op straat terechtgekomen. Dit is gebeurd toen een zorgverlener van de kinderafdeling een patiëntenlijst vlak bij het ziekenhuis verloor. Iemand anders heeft de lijst gevonden en is ermee naar de regionale omroep L1 gestapt. VieCuri Medisch Centrum betreurt het incident en belooft passende maatregelen.

Volgens de omroep gaat het om een lijst van 22 patiënten van de kinderafdeling, waarop naam en toenaam en geboortedatum van de kinderen vermeld staan. Ook namen van ouders en verzorgers staan erbij, evenals gegevens over medicatie. In een reactie trekt VieCuri het boetekleed aan. "VieCuri Medisch Centrum betreurt dit enorm. Dit kan en mag niet gebeuren. Patiëntgegevens mogen het ziekenhuis niet op een onbeveiligde manier verlaten. Wij balen hier enorm van en hebben uiteraard een grondig onderzoek ingesteld. Dit is een zeer serieuze kwestie die we ons zeer aantrekken. Alle patiënten en ouders/verzorgers die op de lijst stonden, worden persoonlijk geïnformeerd over deze kwestie."

Het ziekenhuis maakt ook melding bij de daartoe bevoegde instanties, te weten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast bekijkt het ziekenhuis samen met de Functionaris Gegevensbescherming of de huidige procedure rond dit soort meldingen verbeterd kan worden.

VieCuri weet inmiddels ook het incident heeft kunnen gebeuren. "Om snel te kunnen handelen tijdens haar dienst, had een zorgverlener van de kinderafdeling een patiëntenlijst bij zich (géén patiëntendossiers)", aldus het ziekenhuis. "Deze lijst zat in haar broekzak en heeft ze tijdens haar pauze onbewust en onbedoeld mee naar buiten genomen. Toen ze vervolgens werd gebeld om met spoed terug te komen naar het ziekenhuis, is de lijst uit haar broekzak gevallen."

Serieus genomen

"In het gesprek dat de melder met de betrokken afdeling had, is afgesproken dat meneer de gevonden papieren diezelfde dag zou komen brengen. Helaas is dat niet gebeurd en doordat het ziekenhuis geen gegevens had van de melder, kon hij niet worden teruggebeld. Toen de melder gisteren zelf nog eens contact zocht, is daar meteen op gehandeld door de Functionaris Gegevensbescherming van VieCuri. We herkennen ons dan ook niet in het beeld van de melder en diens signaal dat deze niet serieus zouden zijn genomen. We zijn de melder juist dankbaar dat hij zich meldde bij ons, dat hij integer is omgegaan met de gegevens en deze niet verder naar buiten zijn gebracht. Door het bij ons te melden, kunnen we bovendien alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top