ACTUEEL

Inspectie geeft Anemoon een aanwijzing

De IGJ heeft Anemoon bv een aanwijzing gegeven. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Anemoon scoort onvoldoende op de meeste door de inspectie getoetste normen.

Dat meldt de IGJ op 13 december. De inspectie constateerde tekortkomingen in de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundigheid zorgverlener, inzet voldoende deskundig personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid. Anemoon is een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen in Leiden met ruimte voor maximaal acht cliënten.

Verbeteringen

De instelling moet binnen een maand voldoende deskundig personeel hebben. In die periode mag Anemoon geen nieuwe cliënten aannemen. Dat mag pas weer als de inspectie toestemming ziet dat de personeelsproblemen worden opgelost. Daarnaast krijgt Anemoon vier maanden de tijd om de persoonsgerichte zorg te verbeteren. De IGJ wil over een maand een plan van aanpak zien en over drie maanden een voortgangsrapportage. Daarin moet ook staan hoe Anemoon andere verbeteringen gaat doorvoeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top