ACTUEEL

Twentse gemeenten starten Streettriage verwarde personen

De veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente willen personen met verward gedrag op straat door middel van triage-op-straat zo snel mogelijk naar een passende plaats brengen, in plaats van bijvoorbeeld naar een arrestantenverblijf. Daarvoor willen zij in januari een pilot starten met Ambulance Oost, de politie en ggz-instellingen Dimence en Mediant, zo meldt Dimence.

Bij Streettriage gaan een ggz-verpleegkundige en politie bij meldingen over personen met verward gedrag samen op pad met de ambulanceverpleegkundige. Ter plekke beoordeelt het trio wat er moet gebeuren of iemand naar de spoedeisende hulp moet, acuut psychiatrische zorg nodig heeft of - bij strafbare feiten - aan Justitie wordt overgedragen.

Politiebureau of crisisdienst

Met de pilot voor triage-op-straat hopen de gemeenten te voorkomen dat mensen te lang, of ten onrechte, op een ongeschikte plek wachten op een passend (zorg)vervolg. Bijvoorbeeld op het politiebureau of in de wachtkamer van de crisisdienst. De persoon met verward gedrag gaat meteen naar de best geschikte plek: naar huis, ziekenhuis, huisarts, GGZ-instelling of toch het politiebureau.

De proef met Streettriage komt niet uit de lucht vallen. “Sinds 2001 steeg in Oost Nederland het aantal meldingen van 7.000 naar 11.000 per jaar. In alleen de regio Twente is dat dit jaar 2200”, zei zorgwethouder Jan Bron uit Hengelo in een radiointerview met 1Twente. De politie wil met ingang van 2019 minder vaak mensen vervoeren die in de war zijn geraakt, omdat dat ten koste gaat van de primaire veiligheidstaak. Gemeenten moeten daarop met een antwoord komen. 

Onbegrepen gedrag

Onbegrepen gedrag is niet standaard een taak voor de politie of standaard een gevolg van psychische problemen. Dementie, problemen thuis of lichamelijke problemen kunnen ook oorzaken zijn, volgens Mediant en Dimence. Het regelen van passend vervoer bij verward gedrag is 1 van de 9 onderdelen uit een landelijke aanpak personen verward gedrag, en ZonMw schreef daarvoor ook een subsidieregeling uit.

Op 10 januari krijgen de 14 betrokken wethouders het voorstel dat zij door de gemeentebesturen moeten loodsen, zodat de Streettriage ambulance de eerste helft van 2019 de proef kan draaien.

In oktober moet er dan een alles omvattend Twents plan van aanpak voor verwarde personen liggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top