ACTUEEL

VWS stelt landelijke aanjager respijtzorg aan

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft Clémence Ross-van Dorp aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. In de praktijk blijkt dat de beschikbare respijtzorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt, stelt het ministerie. Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven.

Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS, krijgt als opdracht om ervoor te zorgen dat respijtzorg beter aansluit op de vraag. Ook gaat zij zich inzetten om het aanbod te verbreden. Het komende jaar gaat Ross-van Dorp samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders een "laagdrempelig, goed en gevarieerd" aanbod van respijtzorg ontwikkelen. Dat kan variëren van tijdelijk logeren buitenshuis tot extra ondersteuning in de thuissituatie.

Advies

De aanjager respijtzorg gaat onder meer in kaart brengen welke behoefte er is bij mantelzorgers en hoe respijtzorg gefinancierd wordt. Op basis daarvan geeft zij adviezen over hoe respijtzorg beter kan en hoe de betrokken partijen in het land van elkaar kunnen leren en uitwisselen wat werkt en wat niet.

Ross-Van Dorp is voorzitter van de Long Alliantie Nederland (LAN). Ook is zij bestuurder bij de Stichting Agora en vervult zij diverse toezichthoudende functies, waaronder bij de Universiteit Twente en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ross-Van Dorp was van 2002 tot 2007 staatssecretaris van het ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top