ACTUEEL

Nederlandse gezondheidszorg raakt nummer 1 positie in Europa kwijt

Voor het eerst in tien jaar heeft Nederland niet de beste gezondheidszorg in Europa. Nederland staat dit jaar op nummer twee achter Zwitserland in de Euro Health Consumer Index van Health Consumer Powerhouse (HCP), een denktank die sinds 2005 alle Europese zorgstelsels met elkaar vergelijkt.

Nederland zakt onder meer in de ranglijst omdat het een van de landen waar het aantal zelfmoorden dit millennium is toegenomen, stelt Health Consumer Powerhouse. Ook speelt mee dat dit jaar een wijziging is aangebracht in de manier van scoren van de gezondheidszorg. Twee indicatoren waar Nederland altijd goed op scoorde telden niet meer mee.

De Europese gezondheidszorg laat over het algemeen een gestage verbetering zien. Op het gebied van zuigelingensterfte, hartaandoeningen, beroerte en kanker gaat het steeds beter. De keuzevrijheid en betrokkenheid van patiënten ontwikkelt zich. Kleine landen met beperkte financiële middelen, zoals de Baltische staten, doen het goed op het gebied van toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en het terugdringen van het aantal zelfmoorden. Tegelijkertijd zijn er nog veel landen in Europa die gebruik maken van inefficiënte bekostigingssystemen en manieren om zorg te leveren, aldus HCP.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

25 februari 2019

Tja... https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederlandse-zorg-valt-van-haar-voetstuk.htm

E.Kriek

25 februari 2019

Ik neem aan dat het bij de Skipr redactie al lang bekend is dat deze " denktank" door wetenschappers niet serieus wordt genomen :

https://www.ftm.nl/artikelen/wat-schippers-verzwijgt-nederlands-zorgstelsel-geen-groot-succes?share=1


En verder:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/03/en-het-land-met-de-beste-zorg-is-1583808-a1190901

" De baas van de Britse KPMG-divisie vloog jarenlang de wereld over om te adviseren over wat wel en wat niet werkt bij de organisatie van gezondheidszorg. Hij bundelde die ervaringen in een internationaal vergelijkend onderzoekje. Strekking: er bestaat geen beste zorgsysteem, maar er zijn wel tal van onderdelen waarin individuele landen uitblinken. En Nederland? Dat blinkt nergens in uit."


" Volgens KPMG krijgen de Nederlanders te weinig zorg voor hun euro’s: afgezet tegen de omvang van de economie zijn de uitgaven in Nederland de hoogste in Europa. Nederland geeft 12,4 procent van het nationaal inkomen uit aan zorg, Singapore 4,9 procent. Terwijl ze in Singapore met een gemiddelde levensverwachting van 83 jaar toch nog ouder worden dan in Nederland. De Aziatische stadstaat kent volgens KPMG-adviseur Anna van Poucke „een goede balans tussen gezondheid en ouderenzorg en een goede mix tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de burger en de rol van de overheid”.

" De Oeso, de club van rijke landen, doet dat inderdaad steeds beter met het jaarlijkse Health at a glance-rapportage over zeer uiteenlopende facetten in de gezondheidszorg, zonder een ultieme ranglijst, maar wel met een schat aan informatie en onderlinge vergelijkingen. Dat levert de beste ingrediënten voor beleidsmakers, artsen en verzekeraars om over inrichting van het stelsel na te denken. En biedt ook beter houvast om een politieke discussie te voeren over de voor- en nadelen van het Nederlandse stelsel. "

HCP. De denktank. Gesponsord door Brussel. Een clubje van drie, vier mensen, dat zich te koop aanbiedt voor de hoogste bieder.

Bedenkelijk dat een medium dat zichzelf als betrouwbaar wilt profileren ( misschien heb ik dit verkeerd geinterpreteerd) zich bedient van persberichten van clubs als HCP.

Als redacties " HCP" quoten als betrouwbare bron, dan hebben die redacties mijns inziens een groot probleem waar het gaat om geloofwaardigheid.

Top