ACTUEEL

90 duizend patiënten declareren reiskosten via basisverzekering

Zo’n 90 duizend patiënten hebben in 2017 gebruikgemaakt van de regeling ziekenvervoer om reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed te krijgen via de basisverzekering. Zij declareerden in totaal 106,8 miljoen euro, oftewel gemiddeld 1.206 euro per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland.

De regeling ziekenvervoer dekt vervoer met een taxi, eigen auto of openbaar vervoer zonder medische begeleiding. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat mensen die veel zorg nodig hebben deze vanwege (te) hoog oplopende reiskosten gaan mijden. Iedereen die vanwege een chronische of ernstige ziekte regelmatig naar het ziekenhuis moet, kan via een beroep op de regeling reiskosten vergoed krijgen.

Rolstoelgebruikers vormen met 40 duizend personen de grootste groep die actief van de regeling gebruikmaakt. In 2017 declareerden zij voor in totaal 24,5 miljoen euro aan reiskosten.

Verruimd

Kankerpatiënten die voor radio- of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, kregen in 2017 het meest vergoed: in totaal 31,7 miljoen euro. Tegelijkertijd maakte 40 procent geen gebruik van de mogelijkheid reiskosten terug te krijgen. Sinds 2018 is de regeling voor kankerpatiënten verruimd en krijgen zij ook het vervoer voor immuuntherapie vergoed. Met ingang van 2019 krijgt deze patiëntengroep ook vervoerskosten vergoed voor consulten, (na)controles en voor (bloed)onderzoek.

Voor 1 procent van het totaal liep de totale vergoeding in 2017 op tot enkele tienduizenden euro’s per persoon. De verschillen in teruggave zijn groot vanwege de verschillen in afstand die patiënten moeten afleggen. Kosten worden vergoed na betaling van een vaste eigen bijdrage van 103 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top