ACTUEEL

Akwa publiceert afspraken over samenwerking jeugd-ggz

Ggz-kwaliteitsinstituut Akwa heeft donderdag de landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-ggz gepubliceerd. De afspraken zijn bedoeld als leidraad voor de samenwerking tussen wijkteams, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen en jeugd-ggz.

De afspraken zijn gemaakt in navolging van de in 2016 gepubliceerde landelijke ggz-samenwerkingsafspraken voor volwassen patiënten. De leidraad maakt onder meer duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische klachten en in welke situaties verwijzing nodig is.

Wat de beste plek is voor behandeling of begeleiding van een jongere, hangt af van een aantal factoren. Zo speelt de ernst van de problematiek een rol, maar ook de voorkeuren van kinderen en jongeren tellen mee. Goede samenwerking tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de hulp is volgens de initiatiefnemers van de leidraad "essentieel".  Samenwerking vraagt onder meer om duidelijke afspraken over wie als eerste aanspreekpunt fungeert, de zorg coördineert en de regie voert. Verder is afgesproken dat medebehandelende hulpverleners elkaar informeren bij de start, over de voortgang en bij afsluiting van de behandeling. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top