ACTUEEL

Burger twijfelt aan betrouwbaarheid online informatie medicatie

Burgers vinden het lastig in te schatten of online informatie over medicatie betrouwbaar is. Ook loopt de informatiebehoefte van burgers uiteen. Een nieuw landelijk netwerk zou hier uitkomst in moeten bieden.

Een online informatievoorziening die goed aansluit op de behoefte van de burger kan sterk bijdragen aan het juiste gebruik van medicatie. Echter is het voor de burger vaak lastig te bepalen waar zij begrijpelijke informatie kunnen vinden en of die informatie betrouwbaar is. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel in samenwerking met het Netwerk Patiënteninformatie deed naar de online informatiebehoefte van burgers over medicatie. 

De resultaten worden gebruikt door het Netwerk Patiënteninformatie bij het opzetten van een landelijk netwerk van de vier websites (apotheek.nl, thuisarts.nl, lareb.nl en cbg-meb.nl), waar burgers betrouwbare en begrijpelijke informatie kunnen vinden over medicatie.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de ene burger breed en naar veel gedetailleerde informatie zoekt. De ander zoekt juist heel specifiek en zit niet te wachten op allerlei ‘extra’ informatie. Om aan die verschillende behoeften tegemoet te komen, zou er een bepaalde gelaagdheid aangebracht kunnen worden in de websites. Taalgebruik mag simpeler om het voor iedereen begrijpelijk te maken. Taalgebruik mag simpeler om het voor iedereen begrijpelijk te maken. En rustig kleurgebruik kan helpen bij het leesbaarder maken van de websites zelf.

Het Netwerk Patiënteninformatie

Het Netwerk Patiënteninformatie bestaat uit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Lareb. Nivel, Pharos en Patiëntenfederatie Nederland hebben een adviserende rol. Het Netwerk heeft als doel de begrijpelijkheid en vindbaarheid van betrouwbare informatie over medicatie op het internet te verbeteren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top