Tech

Proef met geverifieerde beoordeling ZorgkaartNederland krijgt vervolg

Proef met geverifieerde beoordeling ZorgkaartNederland krijgt vervolg

Een pilot met vier ziekenhuizen om patiënten via een geverifieerde route hun ervaringen op ZorgkaartNederland te laten delen heeft vierduizend nieuwe beoordelingen opgeleverd. Patiëntenfederatie Nederland wil het project de komende tijd uitbreiden naar andere ziekenhuizen en naar de wijkverpleging.

Sinds 2009 kunnen patiënten en cliënten hun ervaringen met zorgverleners delen op ZorgkaartNederland, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Inmiddels staan er bijna 700 duizend beoordelingen op, bezoeken maandelijks meer dan 1,2 miljoen mensen de site, monitoren meer dan 800 zorgaanbieders de waarderingen met pakketten en neemt zelfs de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de ervaringen mee in zijn toezicht.

De website controleert onder andere via e-mailadressen, IP-adressen, patroonherkenning en een uitgebreide redactie of de beoordelingen  niet door de zorgverlener zelf worden geplaatst of dat een persoon meerdere beoordelingen invult. Toch bleven er ook vraagtekens bij de beoordelingen staan. Waren de mensen die ze plaatsten wel echt patiënt bij de bewuste zorgverlener?

Geverifieerde route

Twee jaar geleden ontstond vanuit deze vraag bij Patiëntenfederatie Nederland het idee om in samenwerking met ziekenhuizen een geverifieerde route voor beoordelingen te ontwikkelen. De ziekenhuizen nodigen patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven uit, waarna de beoordelingen via een geverifieerde route bij de ZorgkaartNederlandredactie belanden. "De beste manier om te zorgen dat patiënten hun ervaringen met een behandeling delen, is door de zorgverlener de vraag te laten stellen", vertelt Bart van Bruggen, Adviseur patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland en productmanager ZorgkaartNederland.

"We weten ook dat zorgaanbieders behoefte hebben aan betrouwbare beoordelingen op Zorgkaart Nederland. Van de reacties die in het kader van dit project zijn geplaatst, staat vast dat ze daadwerkelijk van patiënten zijn."

4000 beoordelingen

Patiëntenfederatie Nederland maakte met het idee een rondgang langs de ziekenhuizen en uiteindelijk is het Elkerliek Ziekenhuis al eerste van start gegaan in juli 2018. Daarna volgden het Antoni van Leeuwenhoek, de Rivas Zorggroep en het Tergooi Ziekenhuis. "Tot maart van dit jaar hebben deze ziekenhuizen elke maand een paar honderd patiënten een mail gestuurd met het verzoek om hun ervaringen op ZorgkaartNederland te delen", zegt Van Bruggen. "Daaruit zijn 4000 nieuwe beoordelingen voortgekomen. De gegevens van de inzenders blijven anoniem, zodat zowel voor zorgaanbieders als voor patiënten een veilige omgeving blijft bestaan"

Groen vinkje

Aan de lijst beoordelingen van de vier ziekenhuizen is op de website duidelijk te zien dat ze aan het project hebben deelgenomen. Bij alle beoordelingen die hieruit zijn voortgekomen prijkt een groen vinkje, dat aangeeft dat de afzender is geverifieerd. Reacties krijgen anders gewoonlijk alleen het stempel 'goedgekeurd door de redactie'.

Een paar honderd mails versturen lijkt een hoop extra werk voor ziekenhuizen, maar dat heeft de Patiëntenfederatie ondervangen door een meetbureau in te zetten. "In deze pilotfase zijn de mails verstuurd via het meetbureau Mediquest. Dat kreeg mailbestanden van de ziekenhuizen en kon de e-mails met een unieke code verbinden aan de zorgaanbieders op ZorgkaartNederland", ligt Van Bruggen toe. "In de vervolgfase willen we het ook voor andere meetbureaus mogelijk maken om de uitvraag voor ZorgkaartNederland mee te nemen in hun eigen mailings, wanneer zij bijvoorbeeld voor ziekenhuizen kwaliteitsonderzoek doen. Er zijn ook andere routes denkbaar, bijvoorbeeld via directe koppelingen met de cliënt- en patiëntdossiers. Hierbij blijft voorop staan dat patiënten vooraf toestemming hebben gegeven om een uitnodiging te ontvangen."

Meerwaarde

De Patiëntenfederatie geeft de pilot een vervolg bij de vier ziekenhuizen die al deelnemen. "Daarnaast hebben we met de koepelpartijen in de wijkverpleging afspraken gemaakt dat ook wijkverpleegkundigen de uitvraag voor ZorgkaartNederland meenemen wanneer zij hun PREMs (Patient Reported Experience Measure, red.) uitzetten. Verder zijn we ook in gesprek met zelfstandige klinieken en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en ligt er een plan om voor de paramedische sector een soortgelijk initiatief op te zetten. Deze methode laat zien dat het mogelijk is om meer betrouwbare beoordelingen te verzamelen zonder extra administratieve handelingen. We hopen dan ook dat zorgaanbieders de meerwaarde van de geverifieerde beoordelingen inzien en ook naar ons toekomen", aldus productmanager ZorgkaartNederland Bart van Bruggen.

Voor de opschaling van het project werkt Patiëntenfederatie Nederland samen met Zorgverzekeraars Nederland.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

22 mei 2019

De fraudegevoeligheid was maar één van de problemen met Zorgkaart Nederland. Andere problemen waren en zijn:

* Door zijn vraagstelling is hij ongeschikt voor andere vormen van zorg dan curatieve zorg in een instelling of praktijk.
* Hij levert te weinig concrete verbeterpunten op.
* Het totaalcijfer wordt continu en zichtbaar aangepast aan de itemscores (= vraagscores). Daardoor kunnen patiënten gaan sturen, wat de betrouwbaarheid van de items schade doet.
* Hij corrigeert niet voor confounders.
* Je kunt niet zoeken op (soort) aandoening.

Voor meer informatie een alternatief dat deze problemen niet heeft, zie https://gezondezorg.org/ctm.

Top