ACTUEEL

Meer directe invloed patiënt op beleid verzekeraars

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat verzekerden, patiënten en cliënten meer invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Zeven organisaties twijfelen of deze wet de verzekerden wel echt directe invloed oplevert.

In een brief aan de Tweede Kamer geven ze een aantal verbeterpunten mee.

Zo stellen de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, MIND, KBO-PCOB, MantelzorgNL en LOC Zeggenschap in Zorg dat het wetsvoorstel vooral indirecte invloed voor ogen heeft. Terwijl het juist ontbreekt aan directe feedback van verzekerden, zo schrijven ze in de brief. De overheid moet dat faciliteren, bijvoorbeeld door de ervaringen van verzekerden met de dienstverlening door zorgverzekeraars.landelijk inzichtelijk te maken."

Betrek patiëntenorganisaties erbij

Ook pleiten ze voor een handreiking om de verzekerdenvertegenwoordiging te realiseren zodat zij mensen die vaak zorg nodig hebben goed betrekken. Daarnaast vragen ze de minister om patiënten-, cliënten-en ouderenorganisaties actiever te betrekken bij de monitoring en evaluatie van de wet. Zij moeten in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken. “Op die manier kan bijvoorbeeld getoetst worden of de inspraakmogelijkheden voldoende toegankelijk zijn voor minder digitaalvaardige verzekerden, onder wie ouderen."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

24 mei 2019

Meer invloed van verzekerden lijkt me prima. Maar dan niet in de vorm van speciale vertegenwoordigers. De verzekeraars hebben een wettelijke taak voor alle Nederlanders, niet alleen voor patiënten, clienten of ouderen. Dus geef de verzekeraars opdracht om alle Nederlanders, ook de gezonde, te raadplegen over hun beleid.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 mei 2019

Tja Cora, maar dan zit ik toch met de transparantie over hoe de uitkomsten van die raadpleging gehoor krijgen bij diezelfde verzekeraars die dat onderzoeken.
Moet dan misschien toch een vertegenwoordiging van die Nederlanders toezien vanuit een onafhankelijk Zorginstituut of zo?

Veronica van Nederveen

26 mei 2019

Laat iedereen zich realiseren dat niet alle patiënten, laat staan verzekerden zich hebben aangesloten bij een patiëntenorganisatie. Los lopende patiënten of onafhankelijke (kleine) patiëntenorganisaties kunnen van grote waarde zijn om mee de patiëntenstem te verwoorden.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

John Huijg

27 mei 2019

Terecht dat ook (gezonde) verzekerden betrokken behoren te worden.
Mijn ervaring is dat standpunten en besluitvorming in cliënten-/patiënten-organisaties (zoals Mind in de GGz) ook niet uitblinken wat betreft transparantie 'hoe-ze-tot-stand-komen' en 'democratisch gehalte'. Ze lijken erg qua openheid of geslotenheid en bureaucratie op de organisaties als zorginstellingen en zorgverzekeraars waar ze juist als consumenten/gebruikers een kritische en controlerende stem moeten laten horen.

Top