ACTUEEL

Eerste EPD-leverancier tekent manifest gegevensuitwisseling

Op 29 mei hebben Nexus Nederland en IHE Nederland het ‘Manifest Samen Vooruit: ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg’ getekend. Nexus is daarmee de eerste EPD-leverancier zijn naam zet onder het manifest. De ondertekening vond plaats tijdens een landelijke kennissessie in Slot Zeist.

Medische gegevens moeten veel makkelijker en veiliger digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Daarnaast moet de patiënt zelf eenvoudig inzage krijgen in zijn gegevens. EPD-leverancier Nexus Nederland en IHE Nederland ondersteunen daarom het manifest van VNO-NCW en MKB Nederland, dat op 7 maart aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is aangeboden. Daarmee sluiten de partijen zich aan bij de brede coalitie van de zorgsector en het bedrijfsleven die samen dit manifest heeft gemaakt.

Principes

Nexus Nederland en IHE Nederland conformeren zich aan drie principes uit ‘Samen vooruit’. Ten eerste committeren zij zich aan ict-systemen die open zijn en volgens vastgestelde open standaarden. Daarnaast werken zij mee en dragen zij bij aan landelijke open infrastructuren die toegankelijk zijn voor alle partijen in de zorg. Concurrentie vindt plaats op toepassingen en diensten op basis van de data, en niet op de toegankelijkheid van die data of de data zelf. Tot slot hoort bij veilige identificatie eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen voorop te staan.  

Niet concurreren

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van VWS juichen toe dat Nexus Nederland en IHE Nederland deze stap nemen, zo blijkt in Slot Zeist. “Data kunnen werken voor gezondheid als we voldoende waarborgen bieden voor vertrouwen bij dokters, patiënten en alle andere betrokkenen. Een van de waarborgen is het niet concurreren op bezit van persoonlijke medische gegevens over mensen. Dat nu ook een belangrijke leverancier van systemen voor dossiervoering en een organisatie die werkt aan profielen voor gegevensuitwisseling in de zorg zich achter dit principe scharen is een grote stap vooruit”, vindt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid en CIO van het ministerie van VWS. “Soepele en veilige gegevens¬uitwisseling is nog verre van praktijk op de werkvloer. De nieuwe aanpak leidt tot minder administratieve lasten voor zorgprofessionals, minder afhankelijkheid van vaste leveranciers en een grotere regie voor de patiënt. Er is ook een economisch belang: Nederland koploper maken in de digitale transformatie van de zorg”, zegt Anthony Stigter, secretaris gezondheidszorg van VNO-NCW/MKB-Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top