ACTUEEL

Inspectie beëindigt eerste deel aanwijzing voor Juzt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) trekt per 3 juni 2019 het eerste deel van de aanwijzing voor jeugdhulpverlener Juzt in omdat de organisatie inmiddels voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteit van de individuele hulpverlening, de veiligheid en een deel van het leefklimaat van de cliënten die verbleven op de locatie Lievenshove.

Uit het inspectieonderzoek bleek dat er tekortkomingen zijn op de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en goed bestuur. ‘De combinatie van een gebrek aan individuele behandeling, geen integraal onderwijsaanbod, jeugdigen die geen onderwijs volgen zonder een voldoende passende dagbesteding en een niet passend en veilig leefklimaat vond de inspectie een zorgelijke situatie die niet langer mag voort duren’, aldus de IGJ in de openbaarmaking van de aanwijzing. Daarnaast zorgde het steeds opnieuw uitstellen van de voorgenomen verhuizing voor veel onrust en onduidelijkheid voor de jeugdigen en het personeel.

Tweede deel blijft van kracht

Juzt heeft de inspectie laten weten dat op 7 mei 2019 alle jeugdigen van de locatie Lievenshove zijn verhuisd. Op 15 mei 2019 heeft de inspectie getoetst of aan het eerste deel van de aanwijzing wordt voldaan voor de jeugdigen die tot 7 mei 2019 verbleven op Lievenshove. De inspectie concludeert dat dit het geval is.  Het tweede gedeelte van de aanwijzing voor Juzt blijft nog wel van kracht. Dit betrof het op orde zijn van de fysieke leefomgeving (leefklimaat) omdat dit nog niet geheel op orde is. Daarvoor had Juzt de tijd tot 3 juni 2019. De inspectie toetst dit deze week. Als Juzt ook aan deze eis voldoet, beëindigt de inspectie ook dit deel van de aanwijzing. Voldoet Juzt niet aan de aanwijzing dan kan er een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top