ACTUEEL

Minister: papieren zak beperkt verspilling medicijnen

Een speciale papieren zak moet de verspilling van geneesmiddelen beperken. Minister Bruins van Volksgezondheid wil dat apothekers en patiënten de papieren zakken gaan gebruiken die worden ontwikkeld door apotheekketen Service Apotheek.

“Ik bepleit actief bij andere apotheekorganisaties en koepelorganisatie KNMP dat apotheken dit voorbeeld volgen”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins probeert met een verbeterde inzameling de hoeveelheid medicijnresten die in het milieu terechtkomen te verminderen. 

Stickers

Veel apothekers hebben initiatieven rond het terugbrengen door patiënten van medicatie, maar volgens Bruins zijn die minder geschikt, vooral omdat apothekers daarbij stickers op hun doosjes en zakjes plakken. Daardoor wordt andere essentiële informatie onzichtbaar voor de gebruiker, stelt de minister.

Ketenaanpak

Enkele jaren geleden richtte een brede groep zorgpartijen de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water hiervoor op. Speciaal probleem zijn de contrastvloeistoffen in het oppervlaktewater, naar schatting gaat het om dertig ton per jaar. Daarover zijn onlangs gesprekken begonnen tussen de zorg- en watersector. Contrastvloeistoffen zijn moeilijk uit het water te zuiveren en worden bovendien langzaam afgebroken.

Heruitgifte

Het plan van minister Bruins staat los van de initiatieven voor heruitgifte van geneesmiddelen. Al enkele jaren lopen er initiatieven om met name dure (ziekenhuis)medicatie te hergebruiken, zoals nu pilots bij Radboudumc, Sint Maartenkliniek en de Universiteit Utrecht. Ook zijn er ideeën om de besparing aan het begin van het uitgifteproces te implementeren, door dure medicijnen doelmatiger af te leveren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Dame

9 juli 2019

Wat de minister daadwerkelijk zei over stickers en papieren zakken:

Tijdens een algemeen overleg over waterbeleid met de minister van I&W op 20 juni 2019 heeft uw Kamer de suggestie gedaan op alle medicijndoosjes door de apotheek een ‘breng mij terug’-sticker te laten plakken. Ik vind dat een sympathiek idee maar het vraagt wel weer een extra handeling van de apotheker en mogelijk aanvullende kosten. Bovendien bestaat de kans dat een extra sticker de aandacht afleidt van waarschuwingsboodschappen op het doosje die van groot belang zijn voor veilig gebruik.
Daarom zie ik meer in bijvoorbeeld het initiatief van de Service Apotheek. Deze apothekersorganisatie is momenteel bezig om de papieren zakken waarin patiënten hun medicijnen meekrijgen aan te passen. Daarop moedigen ze gebruikers van medicijnen aan om overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek. Mensen kunnen dan eventueel overgebleven medicijnen in dezelfde papieren zak weer bij de apotheek inleveren. Dit is ontwikkeld samen met een apotheker uit Bennekom. Bij Service Apotheek zijn 460 van de 2000 apotheken aangesloten. Ik bepleit actief bij andere apothekersorganisaties en de koepelorganisatie KNMP dat andere apotheken dit voorbeeld volgen.

Top