Vastgoed

Ook woonzorgcentra Proteion onder verscherpt toezicht

De gezondheidsinspectie heeft woonzorgcentra in de provincies Utrecht en Limburg onder verscherpt toezicht gesteld. Ze heeft onder meer zorgen over de veiligheid van de zorg voor de ongeveer 130 senioren die in de Amandelhof in Zeist wonen, van wie een aantal kampt met dementie.

De zorgverleners zijn niet altijd deskundig genoeg en ook onvoldoende op de hoogte van de behoeften van de cliënten. Verder wisselt het personeel op de afdelingen voor mensen met dementie nogal vaak. De inspectie heeft ook "onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur de kwaliteit en veiligheid van zorg stimuleert".

Het bestuur is zich volgens de inspectie wel bewust van de tekortkomingen en probeert de situatie al enige tijd te verbeteren. De inspectie wil niettemin extra druk op de ketel, temeer omdat Amandelhof de afdeling met verpleeghuiszorg wil uitbreiden.

Proteion

De inspectie heeft ook twee locaties van Stichting Proteion in Limburg onder verscherpt toezicht gesteld, De Wachtpost in Venlo en Hornerheide in Horn. Ook hier wonen ouderen met dementie en moet de situatie beter worden omdat er onvoldoende kennis over de zorg aan de cliënten is. Er is ook te weinig continuïteit in de teams.

De inspectie zegt dat het management en de raad van bestuur de situatie bij de twee locaties onvoldoende in beeld hebben. "Proteion moet zich meer inspannen om daar persoonsgerichte, veilige en goede zorg te leveren."

Volgens bestuurder Wiel Ploegman van Proteion heeft de conclusie van de inspectie zijn instelling hard geraakt. "Met de personeelstekorten in de zorg hebben ook wij met een krappe bezetting van de teams te maken. De zorg voor de cliënt krijgt dan vaak voorrang boven meer administratieve en organisatorische zaken", aldus Ploegman. Hij belooft capaciteit vrij te maken "om onze goede zorg ook zichtbaar te maken in de systemen en te borgen in alles wat we doen. Binnen een half jaar hebben we de door de inspectie geconstateerde knelpunten op orde." (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Praktijkmens

23 juli 2019

Wat de inspectie bij De Wachtpost heeft geconstateerd herkennen wij, als kinderen van een bewoner, helemaal niet!. Onze moeder heeft daar altijd erg fijne en goede zorg en begeleiding ontvangen. Als proffesional zie ik ook dat er wel wat mag veranderen, maar iedereen werkt daar hard en met liefde voor de cliënten.

Top