ACTUEEL

ZGT organiseert zorg rondom ziektebeelden

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaat in 2021 op zijn locatie in Hengelo een aantal gespecialiseerde centra inrichten rondom ziektebeelden of klachten. Ook wordt er een modern operatieproces ingericht, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig. Daarnaast wordt er meer planbare zorg van Almelo naar Hengelo verplaatst.

Er komt in Hengelo een oncologisch centrum waar kankerpatiënten zorg en begeleiding krijgen vanuit verschillende specialismen. Het oncologisch centrum wordt een belangrijke spil binnen locatie Hengelo. Bestuurslid Luc van den Akker begeleid het traject. “Waar een patiënt met kanker nu bij verschillende poliklinieken terecht kan komen, is er straks voor hem één interdisciplinaire plek waar de bij de zorg betrokken professionals met elkaar in één team samenwerken. De patiënt heeft een vast aanspreekpunt waarmee het traject uitgezet wordt aan de hand van wat voor de patiënt belangrijk is in het leven. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoog-risico zorg in Almelo. Dat is voor patiënt, zijn naasten en professional wel zo prettig.”  

Behalve het centrum voor de oncologie komt er ook een hart-long centrum, een centrum voor urologie, een slaapcentrum en een huidziektencentrum. In Hengelo zijn al het obesitascentrum, Borstkankerkliniek Oost-Nederland (BON) en orthopedisch centrum OCON gevestigd.

Rondom de patiënt

 "We willen het zorgproces nog meer rondom de patiënt gaan organiseren", zegt Van den Akker. (..)  In deze centra vindt de zorg plaats in een toegankelijke, rustige en servicegerichte omgeving, waarbij de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis is dan nodig. Door procesoptimalisatie en een moderne werkwijze rondom operaties, verblijven patiënten in Hengelo straks nog maximaal één nacht.” Het kan volgens de bestuurder wel betekenen dat de patiënt soms iets verder moet reizen voor goede zorg.

De aangekondigde veranderingen op locatie Hengelo sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling dat steeds meer zorg plaatsvindt in gespecialiseerde centra rondom het ziektebeeld van de patiënt. Steeds meer behandelingen binnen de ziekenhuiszorg vinden ook plaats in dagbehandeling. De verwachting is zelfs dat dit op termijn ruim 70 procent van alle behandelingen betreft. Ook op die ontwikkeling wordt nadrukkelijk ingespeeld met de veranderingen binnen locatie Hengelo.

"Door het proces rondom operaties anders in te richten, wordt een kortere opnameduur veel vaker en beter mogelijk", bevestigt Van den Akker. "Dat vraagt wel om een andere manier van werken met optimale voorbereiding, verpleging en nazorg. Het zal ook betekenen dat we sommige operaties straks niet meer in Almelo doen, maar in Hengelo. Ook in dat opzicht gaan we dus meer doen in Hengelo."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

26 juli 2019

Succes Luc!

Top