Tech

'Drukte in ziekenhuizen op één digitale plek in beeld'

De ketenpartners in acute zorg in de regio Zuidwest-Nederland starten een proef om drukte van afdelingen spoedeisende hulp en beschikbaarheid van bedden in de ziekenhuizen in realtime in beeld te brengen. Het overzicht dat zo ontstaat kan worden gebruikt om de zorgvraag beter te verdelen.

Er komen steeds vaker signalen van toenemende drukte op acute zorgafdelingen. "Er zijn momenten waarop sommige spoedeisende hulp afdelingen volledig bezet zijn en geen nieuwe patiënten kunnen aannemen, ook bijvoorbeeld omdat er geen bed vrij is in het ziekenhuis en de doorstroom van patiënten stagneert. Om te voorkomen dat patiënten tevergeefs naar reeds vol liggende ziekenhuizen worden gebracht, is realtime inzicht nodig in de drukte en capaciteiten per ziekenhuis", stelt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

App

Het ROAZ Zuidwest-Nederland werkt bij de proef samen met dienstverlener 2TWNTY4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitale applicatie voor de coördinatie van de acute zorgketen. De applicatie moet de deelnemers in staat stellen om de acute zorg proactief te coördineren. De app registreert ook wat de gevolgen zijn voor omliggende ziekenhuizen als er een instelling bijvoorbeeld een tijdelijke patiëntenstop instelt. Dat kan in de toekomst helpen bij het beter plannen van de acute zorg in tijden van drukte, aldus het ROAZ. 

Huisartsenposten

De pilot is verdeeld in twee fases. In de eerste fase doen  ziekenhuizen in de regio mee, naast de ambulancediensten en twee meldkamers ambulance. In de tweede fase sluiten huisartsenposten, verloskundigen en mogelijk andere ketenpartners aan. De eerste fase van de pilot duurt tot eind 2019, de bedoeling is om de werkelijke invoering van de applicatie vóór het griepseizoen 2019-2020 rond te hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top