ACTUEEL

Zorgmatrassen krijgen nieuwe norm

Er komt een nieuwe norm voor matrassen in de zorg. In het najaar gaan de nu geldende normen op de schop, zo meldt het NEN, het instituut voor normalisatie.

De aanleiding om de zorgmatrassen opnieuw onder de loep te nemen is de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR), die vanaf 26 mei 2020 van kracht is. Een nog op te richten werkgroep van de normcommissie Zorgbedden gaat eisen en adviezen opstellen voor onder meer functionaliteit, reiniging, desinfectie en onderhoud. De nieuwe normen worden vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) en blijven de komende drie jaar van kracht. Het NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te praten tijdens een startbijeenkomst op woensdag 2 oktober.

Internationale norm

Tegelijkertijd gaat ISO internationaal geldende normen opstellen voor antidecubitus matrassen, die erop gericht zijn om doorliggen te voorkomen. Daarin komen richtlijnen te staan over de methodes producenten gebruiken om de kwaliteit en veiligheid te testen. Die moeten de matrassen beter te vergelijken maken. Ook komt er een keuzehulp voor inkopers en zorgverleners om eenvoudiger het meest geschikte matras voor hun patiënten te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top