ACTUEEL

Kwart ggz-organisaties in het rood

Maar liefst zestig ggz-organisaties sloten 2018 af met rode cijfers. Dat is een kwart van de sector en een toename ten opzichte van 2017, toen het er 46 waren. Veel organisaties leverden meer zorg dan ze vergoed kregen van zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen door inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen Accountant.

Het mindere resultaat  is deels te wijten aan het feit dat ggz-organisaties meer zorg leveren dan vergoed wordt door zorgverzekeraars en gemeenten, stelt Intrakoop vast. Ook de krappe arbeidsmarkt blijft de sector parten spelen. Het aantal vacatures nam met bijna twintig procent toe tot vijfduizend. De kosten voor het inhuren van extern personeel laten dit zien, die namen met 17,7 procent toe. 

"Om te zorgen voor voldoende arbeidskrachten wordt een toenemend beroep gedaan op personeel niet in loondienst", verklaart directeur/bestuurder van Intrakoop, Frank Kaptein. "De kosten hiervoor stegen in 2018 tot 392 miljoen euro nadat deze kosten in 2017 al met 21 procent waren gestegen."

916 duizend cliënten

De ggz behandelde meer cliënten en behaalde een hogere omzet. In 2018 hebben in totaal 916 duizend cliënten geestelijke gezondheidszorg ontvangen, waaronder 426 duizend nieuw ingeschreven cliënten en 372 duizend cliënten die in 2018 zijn uitgeschreven. Dat is een toename van 11 procent ten opzichte van 2017. De kosten voor patiënten en bewoners stegen verhoudingsgewijs minder hard, met 3,9 procent naar 180 miljoen euro. Onder de streep bleef er desondanks fors minder over. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65 procent tot 38 miljoen euro. 

Ggz-organisaties investeerden in 2018 minder. Vooral in bedrijfsgebouwen en terreinen en in machines en installaties wordt minder geïnvesteerd, aldus Intrakoop en Verstegen.

Lees ook het blog van professor Richard Janssen: Bedrijfvoering ggz gaat gebukt onder beleidsdrukte

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

30 augustus 2019

Meer mensen helpen vragen de zorgverzekeraars en gemeenten ook niet van zorgaanbieders. Wat ze vragen is dat zij voldoen in procenten aan de zorgplicht die ze wettelijk hebben te leveren, niks meer en liefs minder. Dat daardoor mensen met een zorgvraag langer naast het veld blijven staan interreseert ze niks.

Meer dan 25% van de zorgaanbieders leveren meer zorg aan mensen dan ze vergoed krijgen. En voor die genomen zorgplicht worden ze compleet financieel afgestraft. Geen wonder dat de wachtlijsten toenemen en de zorg verschraalt.

Top