Tech

VWS opent subsidiepot digitale gegevensuitwisseling

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van VWS met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. Instellingen kunnen sinds deze week formeel beroep doen op de subsidiepot van 90 miljoen euro.

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Met goede digitale gegevensuitwisseling kan dit verbeterd worden. Met de subsidieregeling InZicht wil VWS een en ander stimuleren.

Kwaliteit

Als zorgprofessionals eerder alle informatie van een cliënt digitaal beschikbaar hebben stijgt bovendien de kwaliteit van de zorg, zo is de stellige overtuiging van VWS. Ook helpt het cliënten en mantelzorgers meer inzicht te krijgen in hun zorg, waardoor ze meer regie kunnen nemen.

VWS werkt bij het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZNederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Proeftuinen

Inmiddels doen zestien samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ ervaring op met het uitwisselen van gegevens binnen en buiten de langdurige zorg. Dit levert kennis op over mogelijke belemmeringen en welke zaken beter moeten worden geregeld. VWS verwacht dat instellingen hierdoor eerder gebruik zullen maken van de regeling.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

5 september 2019

Als we nu eerst eens een open source standaard maken voor gegevensuitwisseling. Want nu bedenkt elke aanbieder weer zijn eigen closed source oplossing en vindt dat hij daar de hoofdprijs voor kan vragen. Bij open source wordt ondersteuning dan belangrijker en de klant blijer van.

Top