ACTUEEL

Wachttijden specialistische ggz stijgen weer

De wachttijden in de specialistische ggz zijn het afgelopen kwartaal opgelopen. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage over de wachttijden in de GGZ in het derde kwartaal 2019 van Vektis.

Hoewel er in het tweede kwartaal nog een daling zichtbaar was van de wachttijden, is er nu sprake van een stijging, zo stelt Vektis in haar rapport. De wachttijden voor basis ggz blijven wel teruglopen, maar bij de structurele probleemgebieden nemen ze volgens het rapport toe.

Verschil per diagnosegroep

In de basis ggz  vallen de wachttijden vrijwel overal binnen de gestelde normen en zijn zelfs gedaald. Dat geldt ook voor aan alcohol en aan overige middelen gebonden stoornissen en voor de kleine groep volwassenen met behandeling voor overige stoornissen in de kindertijd. Voor negen andere diagnosegroepen zijn de wachttijden opgelopen, vooral bij pervasieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en een restgroep diagnoses. 

Weerbarstige praktijk

Seizoensinvloeden zijn niet helemaal uit te sluiten. Toch concludeert Vektis op basis van de rapportages van afgelopen kwartalen dat het nog niet lukt om de wachttijden voor met name de specialistische ggz terug te dringen. 'Dat is ontzettend jammer, want wachten op een behandeling is voor mensen heel erg vervelend. Het terugdringen van wachttijden heeft voor iedereen prioriteit, maar de praktijk is weerbarstig. Dé oplossing voor het probleem bestaat niet', stelt Marloes van Es, beleidsadviseur bij GGZ Nederland en lid van de landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ, op de website van wegvandewachtlijst.

Regionaal samenwerken

In het Actieplan Wachttijden GGZ maakten de brancheorganisaties in de ggz in juni 2017 al afspraken met het ministerie van VWS om de wachttijden terug te dringen. De oplossing werd toen vooral gezocht in regionale samenwerking. Hoewel de samenwerking in veel van de regio’s van de grond is gekomen, blijft het terugdringen van de wachttijden achter. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn er wel veel goede ideeën uitgewisseld en plannen gemaakt om wachttijden in de diverse regio’s terug te dringen. De zorgverzekeraars en de andere bij het Actieplan betrokken partijen – waaronder MIND namens de cliënten, GGZ Nederland en MEERGGZ namens de zorgaanbieders – kondigden onlangs aan dat het terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in 2020 onderdeel moet worden van de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

18 oktober 2019

Het is zeker waar dat de budgetafspraken en andere zorgbemoeienissen door zorgverzekeraars, die vastgelegd worden bij gecontracteerde Specialistische GGZ, zorgen voor lange wachttijden.

Echter is het ook al jaren zo dat de niet-gecontracteerde Specialistische GGZ te maken heeft met lange wachttijden. En die zitten niet vast aan een budget en niet of nauwelijks vast aan zorgbemoeienissen van zorgverzekeraars.

Het is gewoon een realiteit dat de vraag naar specialistische psychologische hulp groter is dan het aanbod.

Van den Berg

20 oktober 2019

We hadden Adhd diagnostiek en behandeling in eigen beheer in de eerste lijn opgezet, aansluiting bij Adhd netwerk, nascholingen diagnostische instrumenten etc maar zorgverzekeraar kan/wil hier geen extra vergoeding voor verstrekken dus verwijzen we maar weer gewoon naar de tweede lijn..

Marijke Smijtink

27 oktober 2019

Een van de redenen van het tekort aan psychotherapeuten (Zie diverse artikelen in de kranten) is de regel dat bij de herregistratie van de BIG uitsluitend gekeken wordt naar de laatste 5 jaar praktijk ervaring. Ik vind deze regel kortzichtig en bureaucratisch. Tot mijn grote spijt heeft deze regel er bij mijn moment van verlenging toe geleid dat ik buiten de boot viel en mijn 2 BIG registraties niet kon verlengen. Dit kwam omdat ik 5 jaar voor die datum verhuisd was naar Amsterdam vanuit Utrecht, waar ik vele jaren lang een volle praktijk als vrijgevestigde had (naast ervaringsjaren bij Kinderpsychiatrie UMC , het Psychoanalytisch Instituut Utrecht en in de forensische zorg in verschillende plaatsen in het land.) In Amsterdam kon ik verder werken met enkele patienten die de moeite namen om voor hun behandeling naar A te reizen, maar ik kreeg er slechts mondjesmaat nieuwe patienten bij. Zo gaat dan een grote ervaring als psychotherapeut verloren en sterft een praktijk als het ware uit. Ik was graag nog een aantal jaren doorgegaan, want ik vind het een geweldig vak.
Marijke Smijtink , Amsterdam

Top