ACTUEEL

Aanwijzing IGJ voor begeleidingscentrum Scharendijke

Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke heeft een aanwijzing gekregen van de IGJ. Het centrum biedt onder meer logeeropvang aan kinderen met autisme of een psychisch aanverwante stoornis.

De hulp- en zorgverlening bij Aan de Hand voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg, laat de IGJ weten. De zorgaanbieder moet de tekortkomingen uiterlijk 5 december hebben opgelost.

Hulpverlening

De inspectie stelt dat Aan de Hand tekortschiet op de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid en organisatie. Dit zijn thema’s uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Daarin staat waaraan jeugdzorgaanbieders moeten voldoen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Zorgelijk

De inspectie vindt het zorgelijk dat de eigenaren en begeleiders onvoldoende zijn toegerust voor de complexe doelgroep van Aan de Hand. Zo zijn zij onvoldoende in staat om de veiligheidsrisico’s in te schatten. Ook zijn er geen eenduidige afspraken over het beperken van deze risicio’s. Aan de Hand beschikt al enige tijd over te weinig personeel dat bovendien onvoldoende gekwalificeerd is voor de doelgroep.

Aan de Hand mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat naar het oordeel van de inspectie de tekortkomingen zijn weggenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top