ACTUEEL

Vastbinden is geen uitzondering in verpleeghuizen

Meer dan de helft van de verpleeghuizen bindt bewoners nog steeds vast aan hun stoel of bed. Dat zegt hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Jenneke van Veen.

Vrijheidsbeperking

Ze is toch optimistisch omdat de laatste jaren 46 procent van de verpleeghuizen gestopt is met de bekendste 'vrijheidsbeperkende' maatregel: het vastbinden van een onrustige oudere in bed of stoel. Voorheen kwam dat in vrijwel alle Nederlandse verpleeghuizen voor.

Uitbannen vastbinden

Van Veen zegt ervan uit te gaan dat eind volgend jaar vastbinden, het toedienen van versuffende medicijnen of het opsluiten van bewoners in Nederlandse verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg zo veel mogelijk is uitgebannen. Ze wil een uitzondering maken voor ouderen die al zo lang vastgebonden hebben gezeten in hun stoel en/of bed dat ze 'gehospitaliseerd' zijn en niet meer in staat zijn om te lopen.

In 2008 hebben het ministerie, de inspectie en alle betrokken instellingen en instanties vastgelegd dat het 'fixeren' in 2011 in principe niet meer voorkomt. “De tijd dringt dus”, zegt de inspecteur. “Sommige instellingen moeten nog een versnelling maken.”

Verantwoorde omschakeling

Het is volgens Van Veen van het grootste belang dat de omschakeling verantwoord gebeurt. Dinsdag werd tijdens een congres in Den Haag een methode aangeboden, opgezet en getest door de Universiteit van Maastricht, die instellingen helpt bij het afschaffen van het vastbinden.

Als de inspectie eind 2011 de indruk heeft dat instellingen te weinig doen en hebben gedaan aan de omschakeling, kunnen ze in het uiterste geval door de minister gedwongen worden tot verbetering. De naam van de betrokken instelling kan dan via de publiciteit bekend worden gemaakt.

Geen extra geld

De nieuwe aanpak hoeft volgens de inspectie geen extra geld te kosten. “Instellingen moeten bijvoorbeeld bedden kopen die tot op de grond kunnen zakken. De patiënten kunnen er dan nooit uitvallen en hebben dus geen bedhekken meer nodig.” Volgens haar kan de instelling bij de reguliere vernieuwing van de bedden meteen de moderne exemplaren bestellen.

Angst voor valpartijen

Het vastbinden is volgens de IGZ in de zorg geslopen uit angst voor valpartijen onder de bewoners. Volgens Van Veen is uit onderzoek gebleken dat die angst ongegrond is. In de nieuwe aanpak zijn niet meer ongelukken gebeurd. Ze denkt dat ook familieleden goed moeten worden voorgelicht omdat die misschien ook bang zijn dat hun vader of moeder ten val kan komen.

Het is de bedoeling dat de ouderen in de toekomst bijvoorbeeld meer beweging krijgen. Dit zou kunnen helpen hun mentale aftakeling tegen te gaan. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

jansen

30 september 2010

Ik werk als arts in de ouderenpsychiatrie. ik heb heel sporadisch een patient die geweigerd wordt in het psychogeriatrisch verpleeghuis omdat de patient fysiek agressief is. Deze patient heeft wel een indicatie met psychogeriatrische grondslag.

Ik ga deze patienten nu weigeren over te nemen. ""een uitdaging voor het verpleeghuis""

van Vliet

4 oktober 2010

Werkers in de langdurende zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg) willen hun cliënten en patiënten graag veilige zorg bieden. Vanuit die behoefte worden cliënten soms vastgebonden of op een andere manier in hun vrijheid beperkt. Want je wilt toch niet dat de cliënt valt en iets breekt of iemand anders of zichzelf schade toebrengt. Het is een hele begrijpelijke behoefte, maar we weten inmiddels dat in vrijwel alle gevallen veilige zorg geboden kan worden zonder ingrijpende fixerende maatregelen. Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, heeft een beproefde methode ontwikkeld met het verbetertraject Ban de band. Door goed te analyseren en stapsgewijs te verbeteren en evalueren, door alternatieven te bedenken en creatief te zijn heeft Vilans in het verbetertraject Ban de band van Zorg voor Beter ruim 60% van het aantal fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen verantwoord en veilig kunnen afbouwen. Het kan! Wilt u hier meer van weten, kijk dan op www.zorgvoorbeter.nl of mail naar j.oosterom@vilans.nl

Top