ACTUEEL

Juristen voorzien verplichte verzekering tegen agressie

Zorginstellingen moeten rekening houden met de verplichting om werknemers te verzekeren tegen agressieve klanten. Als ze dit niet doen kunnen ze op grond van nieuwe jurisprudentie aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij onverzekerde werknemers. Dit schrijven juristen Kitty Volker en Margot van Beurden van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen naar aanleiding van een arrest  van het gerechtshof in Den Bosch.

Veilige werkomgeving

De zaak draait rond een sociotherapeut die tijdens zijn werk op een gesloten TBS-afdeling dusdanig werd mishandeld door een patiënt dat hij arbeidsongeschikt is geraakt.  De therapeut heeft de kliniek als werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld. Het gerechtshof stelt de therapeut gedeeltelijk in het gelijk. Weliswaar heeft de betreffende instelling voldoende gedaan om een veilige werkomgeving te garanderen, de instelling had volgens het gerechtshof daarnaast moeten zorgen voor een behoorlijke verzekering.

Uitbreiding

Deze verzekeringsplicht voor werkgevers is volgens Volker en Van Beurden niet nieuw. De Hoge Raad introduceerde in 2008 een verzekeringsplicht bij arbeidsgerelateerde verkeersongevallen. Maar met de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch lijkt deze verzekeringsplicht ook te worden uitgebreid naar andere werksituaties, zoals die waarin werknemers met agressieve patiënten werken.

Aansprakelijkheid

“Gelet op het arrest van het gerechtshof dienen medische instellingen er rekening mee te houden dat, ook als zij hun zorgplicht jegens een werknemer niet hebben geschonden, er toch sprake kan zijn van aansprakelijkheid”, stellen Volker en Van Beurden. “Dit is aan de orde wanneer de instelling niet heeft zorg gedragen voor een behoorlijke verzekering, terwijl zij daartoe wel gehouden was.” Onduidelijk is nog wanneer en tegen welke schade een instelling werknemers nu precies moet verzekeren. Juridisch is namelijk nog niet uitgekristalliseerd wanneer er sprake is van inherent gevaar in een werksituatie. Ook is onduidelijk  wat onder een behoorlijke verzekering moet worden verstaan.  Bovendien is de uitspraak van het gerechtshof nog niet definitief. Er kan cassatie worden aangetekend bij de Hoge Raad.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

20 oktober 2010

eerlijk gezegd is het verbazingwekkend dat in de zorg dit onderwerp niet allang van veel groter belang is. Niet alleen agressie, maar ook andere zware werkomstandigheden kunnen wel eens tot arbeidsongeschiktheid leiden. Tot dusverre is de interesse in dit onderwerp echter vrijwel nihil, in ieder geval bij beleidsmakers. Men heeft de gedachte: dat is geregeld, want daar hebben we collectieve vangnetten voor. Bij werkgevers regeert eenzelfde gedachte. Het bijzondere karakter van het werk zou echter - overigens ook in andere sectoren, zoals bijv. de bouw - werkgevers moeten verplichten tot een dergelijke verzekering.

Het zou niet verbazen als dergelijke verplichtingen tot een hausse in arbo-technische initiatieven leidt (om de premies te drukken). Daar wordt dus iedereen beter van.

ArnoldINA32

24 december 2010

All people deserve good life and <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> or just sba loan can make it much better. Because people's freedom relies on money.

music and movies essays

26 oktober 2012

When people are not really sure what to choose, essay or just humanities essay paper, they can turn to you, coz you know the way to write the superior theme.

rss submit

26 oktober 2012

When you need rss directory submission, try to hire the best rss feed submission "4submission.com" service. I think, that will support you very much.

essay writing service

27 oktober 2012

Today, there are many custom paper writing agencies which provide best essay writing services, but I suggest you to click on this link and purchase custom essay from the most trustful writing agency.

college essay writing service

27 oktober 2012

Nothing is free in this world. You have to spend money in order to get high quality academic papers. It is also possible to determine a cheap writing service and order a Creative Writing Essay "essaysprofessors.com".

Top