ACTUEEL

Te weinig stamceldonoren voor minderheden

Er is te weinig etnische diversiteit in stamcelmateriaal bij donorbanken. Hierdoor hebben niet alle patiënten gelijke kansen als ze een stamceltransplantatie nodig hebben.

Zo'n transplantatie kan noodzakelijk zijn om ziektes als leukemie te overleven.  Dit staat op Mikadonet, website voor interculturele zorg.

Directe familie

 In Nederland zoeken artsen in eerste instantie naar een donor in de directe familie. In ongeveer 30 procent van de gevallen lukt dat. Zo niet, dan komt de patiënt bij de stamceldonorbank, Europdonor in Leiden terecht.

Weinig diversiteit

Dat er te weinig diversiteit in materiaal is, speelt ook in Nederland al langer.  Maaromdat allochtone Nederlanders vaak uit grote gezinnen kwamen, was de kans op een geschikte donor toch groot. Bij de tweede en derde generatie allochtonen worden de gezinnen kleiner en moet net als bij kleine autochtone gezinnen vaker worden uitgeweken naar onverwante donors in de donorbanken of naar een navelstrengbloedeenheid.

Turkije

Per bevolkingsgroep is daarbij de kans op een geschikte donor verschillend. Carine Mijnarends, algemeen directeur van Europdonor: "IIn Turkije bestaat een stamceldonorbank. Daar hebben we goede samenwerking mee.  In Marokko is niet zo'n bank, dus dat maakt de kans op een geschikte donor kleiner."

Voorlichting

Mijnarends pleit voor publieksvoorlichting of het opzetten van gerichte acties zoals samenwerking met verloskundigen die in wijken werken met veel migrantenvrouwen. zodat tijdens de bevalling het navelstrengbloed kan worden afgenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top