ACTUEEL

Minder nieuwe cliënten in AWBZ

In 2009 heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor het eerst meer dan 1,1 miljoen aanvragen voor een AWBZ-indicatie afgehandeld. Toch komen er steeds minder nieuwe cliënten de AWBZ binnen.

Trendrapportage

Het CIZ-werk verschuift daardoor naar al bekende cliënten die meer dan eens per jaar een indicatie aanvragen. Dat staat in de Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2009 die het CIZ heeft gepubliceerd.

Verschuiving

In 2009 zijn bijna 950.000 positieve indicatiebesluiten afgegeven, 8 procent meer dan in 2008. Over de periode 2005-2009 steeg het aantal positieve indicatiebesluiten met 44 procent.  Bovendien is er een verschuiving zichtbaar van instellingszorg naar thuiszorg. Tweederde van alle indicaties betreft ouderen vanaf 65 jaar.

Opnieuw beoordeeld

Herindicaties waren goed voor 82 procent van alle positieve besluiten in 2009. Dat was in de jaren daarvoor steeds zo’n 75 procent. Dit hangt samen met het project 'Pakketmaatregelen Herindicaties’. Hierbij heeft het CIZ cliënten die per 1 januari 2009 een geldig indicatiebesluit voor de oude zorgfuncties Ondersteunende Begeleiding of Activerende Begeleiding hadden, opnieuw beoordeeld voor de nieuwe zorgfunctie Begeleiding. Zonder die extra herindicaties voor Begeleiding zou het aantal AWBZ-indicaties in 2009 ongeveer hetzelfde zijn gebleven ten opzichte van 2008

Digitale aanvraag

Momenteel betreft een op de vijf indicatiebesluiten een Standaard indicatieprotocol (SIP), waarbij zorgprofessionals na digitale aanvraag tijdelijke zorg kunnen inzetten. Meestal gaat dat om zorg die is gericht op herstel na een ongeluk of ziekenhuisopname, of is gericht op palliatieve zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top