ACTUEEL

Verzekeraars leggen 320 miljoen toe

De zorgverzekeraars moeten dit jaar rekening houden met een negatief resultaat van 320 miljoen euro op de basisverzekering. Dat voorspelt BS Health Consultancy (BHC). Het verlies zal extra hard aankomen door de tegenvallende beleggingsopbrengsten, die in voorgaande jaren het verlies compenseerden.Als voornaamste reden voor het verwachtte negatieve resultaat ziet BHC de scherpe prijsstelling. De gemiddelde nominale premie ligt 2 procent onder de door het Ministerie van VWS afgegeven kostendekkende rekenpremie van  1074 euro. Ook de verdere collectivisering van het verzekerdenbestand en de toegenomen collectiviteitskorting zet de marge op de basisverzekering onder druk. De verschraling van de marges betekent ook dat verzekeraars steeds scherper zullen proberen in te kopen. In de onderhandelingen met aanbieders passen zorgverzekeraars steeds vaker contract- en beloningsdifferentiatie op basis van medische kwaliteit, service en prijs toe. Deze zogenoemde ‘pay-for-performance’ zal leiden tot meer dynamiek op de zorginkoopmarkt. Zorgaanbieders zullen beter en meer inzichtelijk moeten maken wat hun toegevoegde waarde is.

Scherper inkopen

Op het verzekerdenfront is de situatie rustiger. Volgens BHC is 3,5 procent van de verzekerden in december en januari overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ondanks het aflopen van een groot aantal meerjarige collectiviteiten heeft het commerciële seizoen 2008/2009 niet tot meer mobiliteit geleid dan in voorgaande jaren. Wel is de collectiviteitsgraad in 2009 opnieuw toegenomen. Momenteel is bijna 62 procent van de ziektekostenverzekerden verzekerd via een collectiviteit. In 2008 bedroeg de collectiviteitsgraad nog 59 procent.

Waardering daalt

Qua waardering voor de dienstverlening ontlopen verzekeraars elkaar niet veel. Ten opzichte van vorig jaar is over de gehele linie de waardering licht afgenomen. Waarschijnlijk door de reorganisaties die bij een aantal zorgverzekeraars hebben plaatsgevonden.

Internet

Voor het derde opeenvolgende jaar is het aantal aanmeldingen van nieuwe verzekerden via internet toegenomen: van 30 procent in 2008 naar 33 procent dit jaar. Relatief goedkope internetpolissen, zoals Zekur, Anderzorg, CZdirect en TakeCareNow kenden een groei van het verzekerdenbestand met gemiddeld 28 procent. Tegen de achtergrond van dit succes is het opvallend dat zorgverzekeraars het internet als reclamemedium nog weinig gebruiken: 3 procent van het reclamebudget wordt besteed aan internet, tegenover 57 procent voor televisie, 25 procent radio en 7 procent dagbladen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top