ACTUEEL

Donorbloed Sanquin verrijkt bedrijf VS

De eigenaren van een klein Amerikaans farmaceutisch bedrijf hebben in oktober van dit jaar 533 miljoen dollar (390 miljoen euro) verdiend aan hun samenwerking met de Nederlandse Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Dit blijkt uit stukken die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse beursautoriteit SEC. Dit meldt de Volkskrant.

Ondoorzichtig

Het door de overheid ingestelde Sanquin is in Nederland verantwoordelijk voor de bloedvoorziening en de productie van medicijnen uit plasma (eiwitten in het bloed). Donors uitten vorig jaar kritiek op de in hun ogen gebrekkige transparantie en commerciële koers van Sanquin. Lees verder in de Volkskrant.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

23 december 2008

Wederom blijkt uit de Volkskrant dat Sanquin de 400.000

bloed- en plasmadonoren niet goed voorlicht. En daarmee niet transparant te zijn naar alle donoren! Zeer terecht maakt de voorzitter van de Landelijke Vereniging van bloed- en plasmadonoren daar bezwaar tegen.

Anonym

17 januari 2009

Op de drempel van het nieuwe jaar toch nog geconfronteerd met een staaltje zelfverrijking die zijn weerga niet kent.

400 duizend Nederlanders doneren jaarlijks bloed of plasma. Zij doen dit belangenloos in de veronderstelling dat hun bloed en plasma beschikbaar wordt gesteld aan mensen die dat nodig hebben. En dit zonder enig winstoogmerk.

"Het is een ziek (markt-) mechanisme als donoren gratis bloed of plasma geven, en een paar mensen stinkend rijk worden en mensen elders sterven door gebrek aan betaalbare medicijnen".

LVB

10 maart 2009

Bloed- & plasmadonoren 'verbijsterd'Persbericht Landelijke Vereniging Bloed- & plasmadonoren (LVB) 16 december 2008 over Sanquin

Met verbijstering heeft het bestuur van de LVB kennisgenomen van het artikel in de Volkskrant waarin gemeld wordt dat Sanquin haar gepatenteerde kennis beschikbaar heeft gesteld voor de Amerikaanse markt. En wel op een wijze die de meeste donoren afwijzen. Daarnaast is de LVB verontwaardigd over het feit dat Sanquin de donoren niet heeft ingelicht over haar Amerikaanse activiteiten. Zelfs in het jaarverslag wordt er niet over gerept. In de jaarrekening wordt slechts in een voetnoot melding gemaakt van een lening aan LevPharma. Dit volledige gebrek aan transparantie heeft de LVB in het verleden al veroordeeld.Sanquin is een geweldig bedrijf dat goed werk levert. Dat wordt ook helemaal niet betwist door de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren. (LVB). De LVB is verontwaardigd over drie zaken:

1. Dat deze deal jarenlang geheim gehouden is voor donoren,

terwijl de donoren al tijdenlang aandringen op meer

transparantie.

2. Dat zich al weer mensen verrijkt hebben aan via donoren

ontwikkelde technologie,

terwijl donoren belangeloos bloed en plasma geven en

daarop nog moeten toeleggen.

3. Dat Sanquin een deal sluit waarvan alleen de bovenlaag in

de Verenigde Staten van profiteert.Het verhinderen door Sanquin dat de LVB haar rol als donorvereniging naar de donoren toe kan vervullen door het onmogelijk te maken dat de LVB zich aan de donoren kenbaar kan maken krijgt zo wel een heel wrange bijsmaak. Ook het feit dat Sanquin nog steeds weigert een gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te aanvaarden komt hierdoor wel in een heel bijzonder daglicht te staan.De LVB eist volledige openheid van zaken over alle activiteiten van Sanquin. Wij roepen de minister en Tweede Kamer op om Sanquin te verplichten alle relevante informatie te verschaffen. Daarbij wensen we ook dat de minister en de Kamer er met onmiddellijke ingang voor zorgen de LVB en overige huidige en toekomstige donorverenigingen niet langer worden tegengewerkt door Sanquin.

Op 18 december 2008 ontving de LVB een brief van de Raad van Bestuur van Sanquin waarin de suggesties die minister Klink doet over donormedezeggenschap in zijn begeleidende brief bij de evaluatie van de Wet Inzake de Bloedvoorziening aan de Tweede Kamer van 19 november jl. door de RvB van Sanquin op de lange baan worden geschoven. De LVB wordt hierdoor met succes buiten de deur gehouden ondanks de grote steun onder donoren voor de standpunten van de LVB.Medewerking van Sanquin aan een onbetaalbaar wordende gezondheidszorg

De door Sanquin opgebouwde kennis is tot stand gekomen op basis van bloed en plasma dat door Nederlandse donoren belangeloos is gedoneerd. Nederlandse donoren wensen niet dat anderen rijk worden van het door hun gratis afgestane bloed en plasma. Nederlandse donoren willen met hun bloed en plasma andere mensen helpen. Zij verwachten van Sanquin dat zij haar kennis gebruikt om het bloed en plasma zodanig te bewerken dat het die helpende en levensreddende functie voor iedereen kan hebben. Dat de kosten daarvoor worden doorberekend is vanzelfsprekend. Niet vanzelfsprekend is dat Sanquin haar patenten gebruikt om het huidige systeem van dure gepatenteerde medicijnen te bevorderen. Slechts de mensen in de rijke landen die verzekerd zijn kunnen met deze uit het bloed en plasma bereide producten worden geholpen.De LVB steunt juist Artsen Zonder Grenzen in haar strijd tegen dure medicijnen. Ook op de agenda van de WHO (World Health Organisation) staan voorstellen om de patenten niet langer door te berekenen in de medicijnprijzen. Barack Obama heeft in de verkiezingsstrijd ook gepleit voor het beschikbaar komen van goedkopere medicijnen.

In Nederland wordt er door de regering en de zorgverzekeraars terecht forse druk uitgeoefend op de farmaceutische bedrijven om de medicijnprijzen te verlagen.Juist een niet commercieel bedrijf als Sanquin behoort vooraan te gaan in deze strijd tegen megawinsten die de gezondheidszorg onbetaalbaar en onbereikbaar maakt voor velen.

De LVB wenst zich hiervoor sterk te maken.

De LVB heeft de strijd om de verlaging van de beloning voor leden van de Raad van Bestuur gewonnen (zie eveneens dezelfde brief van minister Klink) Ook heeft de LVB steeds geijverd voor de vergoeding van de reiskosten voor donoren. Deze is nu eindelijk gerealiseerd. Donoren kunnen de reiskosten sinds 1 december terugkrijgen.

Nu nog de strijd voor volledige transparantie en medezeggenschap van donoren op basis van een direct of indirect mandaat van donoren, waarvoor de LVB al sinds haar oprichting pleit.

De door de Volkskrant ontdekte zaken moeten afgelopen zijn. De onderste steen moet boven komen.

Top