ACTUEEL

Artsen mogen met voorkeursapotheker werken

Huisartsen zijn niet verplicht om met alle apotheken in hun werkgebied zaken te doen. Dit is de uitkomst van een kort geding dat door twee Houtense apothekers is aangespannen tegen de samnewerkende huisartsen in Houten.De Houtense huisartsen willen in de door hen opgericht Eerstelijns Medische Centra (EMC’s) voortaan alleen samenwerken met één apotheek. Volgens de twee andere apotheken is dit strijdig met de Mededingingswet en het Besluit Geneesmiddelenwet. 

Patiënt bepaalt

Volgens de rechter houden de huisartsen en apotheek zich aan de geldende regels. De belangrijkste overweging is dat de verstrekking van geneesmiddelen niet door andere overwegingen dan die van een goede geneesmiddelenvoorzieningen wordt beïnvloed. Ook hebben de huisartsen geen zakelijk belang in de door hen geselecteerde apotheek. En de huisartsen hebben hun patiënten er ook uitdrukkelijk op gewezen dat de patiënt en niemand anders bepaalt bij wie de medicijnen worden gehaald.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Broxy

31 maart 2009

Apothekers hebben zich de afgelopen decennia dusdanig verrijkt dat ze meer dan genoeg geld hebben om rechtszaken aan te spannen. Gelukkig laten rechters zich niet door die grootverdieners intimideren.Dat apothekers gemiddeld binnen vijf jaar financieel onafhankelijk zijn, daar hoor je diezelfde apothekers natuurlijk niet over. Maar owee wanneer artsen een goedkoper middel met precies dezelfde stof voorschrijven, dan is de wereld te klein. Want dan loopt de apotheker zijn bonus van de fabrikant van het duurdere middel mis.... Het argument is natuurlijk altijd dat het voor de patient beter is het merkmiddel te nemen omdat dit een bepaalde hulpstof zou bevatten die beter werkt bij bepaalde mensen. Er zijn inderdaad uitzonderlijke gevallen waarbij dit zo LIJKT te zijn. De apothekers willen echter van de uitzondering de regel maken en dat heeft echt uitsluitend met de eigen beurs te maken.

Anonym

26 augustus 2009

wat een onzin deze reactie. jij hebt duidelijk niet in een apotheek gewerkt. je moest eens weten hoe moeilijk het is om aan mensen precies diezelfde stof te willen geven maar dan niet onder de merknaam. veel mensen accepteren dat niet en worden vervolgens kwaad. slingeren allerlei beschuldigingen naar het hoofd van de apothekersassistente etc. En dan boos worden dat wij dan toch maar dat dure middel geven, lekker ben jij. laat je zelf eens elke dag uitschelden omdat je de zorg goedkoper probeert te maken.

Top