ACTUEEL

NVZ gaat in cassatie wegens macrokorting

De NVZ vereniging van ziekenhuizen gaat bij de Hoge Raad in cassatie tegen het vonnis waarmee het gerechtshof in Den in november groen licht gaf voor een korting op het ziekenhuisbudget. De NVZ wil met de cassatie zowel de macrokorting van tafel krijgen als duidelijkheid krijgen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de overschrijding.

 Disproportioneel

In eerste instantie bepaalde de rechter medio september dat de voorgenomen aanwijzing van de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over een structurele korting van 549 miljoen euro geen doorgang kon vinden. Het gerechtshof stelde echter toch VWS in het gelijk. De NVZ blijft overtuigd van de onrechtmatigheid van de korting, die inmiddels is verlaagd tot 314 miljoen. De korting is nog steeds niet onderbouwd en de oorzaken ervan zijn niet onderzocht. Ondanks de verlaging is de omvang van de korting onverminderd disproportioneel: drie keer zo hoog als de hoogste korting tot dusverre. De gevolgen voor innovatie, investeringen en financiële soliditeit van ziekenhuizen zullen aanzienlijk zijn.

Onrechtvaardig

Daarnaast vinden ziekenhuizen het principieel onrechtvaardig dat zij de gevolgen moeten dragen van het macrobudgetteringsbeleid van de overheid, terwijl zij slechts de door zorgverzekeraars gecontracteerde zorg hebben geleverd. De NVZ onderstreept dat ziekenhuizen – in tegenstelling tot zorgverzekeraars - het totaal van de geleverde zorg niet kunnen monitoren, en dat vanwege het mededingingsbeleid ook niet mogen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

De Vogelvrije Huisarts

20 december 2010

De NZa krijgt nog wel wat meer rechtszaken aan hun broek en terecht. Bij het CBB constateerde de rechter dat ze er voor honderden miljoenen euro’s naast zaten toen de apothekers hun zaak indienden; deze uitspraak werd gebagatelliseerd door de NZa.
In het vonnis van 31 augustus, aangespannen door de Apothekersvereniging KNMP, kwam de rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tot oordeel dat naast het norminkomen er geen winst uit onderneming was, zoals de NZa stellig beweerde.
Krabbelde in dit proces de NZa terug van 112 naar 38 duizend euro; het College oordeelde dat deze marge niet meer dan 3000 Euro kon zijn tot nihil. Het “NZa-onderzoek” betrof ruim 1900 Apothekers. Een simpele rekensom levert een bedrag op van meer dan 200 miljoen Euro.
In een ingezonden stuk (FD,16/08/2010) dat tot op heden niet door de NZa is becommentarieerd worden 2 accountantrapporten (één in opdracht van de NZa NB!) besproken waaruit blijkt dat specialisten helemaal geen 700 miljoen euro te veel aan DBC’s hebben gedeclareerd.
Het loont dus de moeite om naar het CBb te gaan.

Anoniem

20 december 2010

in dit geval is het volstrekt zinloos en een merkwaardig besluit. op alle punten waar de nvz een oordeel over wil hebben, zal de hoge raad geen uitspraak doen, omdat dat niet de taak van de hr is. een verliesstrategie, snap ik niet.

Top