ACTUEEL

Zorgbarometer: druk op mantelzorgers groeit

Een op de drie Nederlanders verwacht dat er in de toekomst steeds minder mensen bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg. Acht en zestig procent denkt dat het leveren van mantelzorg in combinatie met een baan en gezin steeds lastiger wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.

 Klachten

Uit de Zorgbarometer blijkt dat ruim een derde van Nederlanders wel eens voor iemand gezorgd heeft die dit zelf niet meer kon. Bij ruim veertig procent van de gevallen gaat het om de ouders. Een kwart van de mantelzorgers heeft lichamelijke klachten gehad door de zorg voor een ander. Daarnaast geeft ruim een op de vijf aan dat ze psychische klachten hebben gekregen en dat de gezinssituatie en persoonlijke financiën onder druk zijn komen te staan. Mantelzorgers blijken zelf vooral behoefte te hebben aan een back-up. Dat betekent dat er iemand anders is die de zorg voor hun naaste overneemt als ze zelf uit zouden vallen. Meer dan een derde zou graag iemand hebben die de zorg soms kan overnemen zodat men zelf even kan bijkomen.

Bezuinigingen

Het merendeel van de ondervraagden (62 procent) voorziet in de toekomst een steeds grotere rol voor mantelzorg. Dit komt volgens de Nederlanders (84 procent) voornamelijk door de bezuinigingen vanuit het kabinet . Bovendien denkt ruim twee derde dat de toenemende vergrijzing een rol speelt. Daarnaast willen mensen ook steeds langer thuis blijven wonen.  Zeven op de tien Nederlanders vinden dat mantelzorg iets is wat je over moet hebben voor je naasten. Maar een ruime meerderheid (81 procent) vindt dat het de professionele zorgverlening niet kan vervangen. Mantelzorg wordt vooral gezien als een tijdelijke oplossing (58 procent) en is in de meeste gevallen meer noodzaak dan een vrije keuze (67 procent).

Rolverdeling

Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers vooral ondersteuning verwachten vanuit thuiszorg (60 procent), zorgverzekeraars (54 procent), huisartsen (44 procent) en de overheid (42 procent). Bij de vraag wie verantwoordelijk is voor welke taken vindt de helft van de Nederlanders dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het ziekenhuis. Van de zorgverlener verwachten de ondervraagden vooral medische zaken als het bieden van psychologische hulp, het toedienen van medicijnen en het wassen van de patiënt. De omgeving van de zieke is er vooral voor de dagelijkse dingen als boodschappen doen, huisdieren verzorgen en een gezellig praatje.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

BD

20 december 2010

Er wordt in dit artikel gesproken over mantelzorgers in de thuissituatie.

Er moet niet vergeten worden dat als iemand in een verzorgingshuis zit die mantelzorg meestal níet ophoudt en dat dan nog steeds even hard nodig is.

Zoals, er op letten dat je familie in het verzorgingshuis voldoende te eten en te drinken krijgt, dat doet de verzorging daar namelijk niet, grotendeels door personeelstekort als gevolg van bezuinigingen. Dus moet je regelmatig zelf met eten komen anders dreigt er ondervoeding.

Opletten dat je familie op de juiste manier behandeld en verzorgd word, blijkbaar is er door personeelstekort geen tijd dat verzorgenden elkaar op de hoogte stellen van de situatie van bewoners en komt het voor dat je familie verkeerd behandeld wordt, waardoor die zowel lichamelijk als geestelijk achteruit gaat, en moet je zelf iedere keer weer opnieuw aan weer een andere verzorgster de situatie van je familie uitleggen.

Er lijken dus juist zorgen bíj te komen als je familie naar het verzorgingshuis gaat, omdat jij zelf weet hoe de verzorging van je familie op de juiste manier uitgevoerd moet worden Je moet dus niet alleen meer alleen op je familie zelf letten, maar ook op de verzorgsters dat die geen verkeerde (verslechterende) zorg aan je familie geven.

marten vente

21 december 2010

Eigenlijk vertelt Zorgbarometer ons over de zware -dubbele- belasting van mantelzorgers, hun dreigende uitval geen nieuws ten opzichte van wat achtereenvolgende SCP studies ons hebben geleerd. En de zorg dat er nog meer op hen afkomt a.g.v. vergrijzing en bezuinigingen is natuurlijk volkomen terecht.
Het wordt dan ook hoog tijd dat de 'markt' van mantelzorgers wordt bediend, niet alleen met trainingen, maar ook met praktische ontzorgende diensten & producten.

ondervoeding

23 december 2010

We zullen de komende jaren een afname van de beschikbare zorgtijd zien. Dat is volgens mij onvoorkomelijk met zo een enorm tekort (+/- 7000) aan zorgverleners.

Top