ACTUEEL

Nederlander neutraal over privaat kapitaal in zorg

Nederlander neutraal over privaat kapitaal in zorg

De Nederlandse bevolking staat neutraal tot positief tegenover private investeringen in de gezondheidszorg. Een zeer ruime meerderheid vindt bovendien dat er niet bezuinigd moet worden op gezondheidszorg. Daarmee komt privaat kapitaal als alternatief financieringsinstrument nadrukkelijk in beeld. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1100 Nederlanders dat TNS NIPO in samenwerking met het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) heeft uitgevoerd.

Krapte

Uit het onderzoek, dat op 9 februari in Den Haag is gepresenteerd tijdens het 11e Clingendael European Health Forum, blijkt dat zeven van de tien Nederlanders ondanks de huidige financiële krapte willen dat er meer geld aan de zorg wordt besteed. Nog eens 27 procent  vindt dat er in ieder geval niet bezuinigd moet worden. Slechts twee procent vindt dat er wel op zorg bezuinigd kan worden. Daarmee komt gezondheidszorg onder aan het lijstje van mogelijke overheidstaken waarop bezuinigd kan worden, gevolgd door onderwijs en veiligheid. Ontwikkelingshulp en defensie scoren juist het hoogst als mogelijke bezuiniging. Zes van de tien Nederlanders vinden dat hier minder geld naartoe moet.

Alternatief

In het onderzoek heeft TNS NIPO de geënquêteerden gevraagd naar mogelijke alternatieven in geval de overheid op zorg beknibbeld. Nederlanders staan blijkens het onderzoek redelijk neutraal tot enigszins positief tegenover een influx van privaat kapitaal. Burgers zijn, afhankelijk van de mate waarin ze geïnformeerd zijn, niet bijster enthousiast (29 tot 40 is positief), maar uitgesproken tegenstanders zijn er weinig (15 tot 17 procent).

Voordelen

TNS NIPO en iBMG trekken hieruit de conclusie dat Nederlanders liever particuliere investeerders dan bezuinigingen in de zorg zien. Geconfronteerd met een concreet voorbeeld als een deels particulier gefinancierd ziekenhuis zien de geïnterviewden zowel voordelen als nadelen. De veronderstelde voordelen zijn: grotere klantvriendelijkheid, toename van efficiëntie en even hoge kwaliteitsstandaarden. Tegelijkertijd leeft de vreest dat het de investeerder alleen om de winst zal gaan.

Noodzaak

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan groepen die beschouwd kunnen worden als beter geïnformeerd, dan wel als meer betrokken. Meer in het bijzonder gaat het hierbij aan de ene kant om economen en bedrijfskundigen, aan de andere kant om chronische patiënten en mensen die werkzaam zijn in de zorg. Economen vinden vaker dan gemiddeld dat de uitgaven aan zorg gelijk moeten blijven. Zij zien liever meer bestedingen aan onderwijs. Zij zien ook minder noodzaak voor private investeringen in de zorg. Wel hebben ze duidelijker positieve verwachtingen van particulier gefinancierde ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top