ACTUEEL

Laurentius wil van provincie gelijke behandeling

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond roept de formateur van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Limburg op om financiële steunaanvragen van ziekenhuizen gelijk te behandelen. De provincie trok eerder de portemonnee voor Orbis MC en het Atrium ziekenhuis. Daarmee heeft ook het Laurentius recht op een provinciale bouwsubsidie, garantstelling of achtergestelde lening, vindt bestuursvoorzitter Jack Thiadens.

 

Gelijke behandeling

 Thiadens staat "positief" tegenover de steunverlening aan Orbis MC en het Atrium, maar vindt dat deze stap verplichtingen schept. "De Provinciale Staten zullen zich best hebben gerealiseerd dat ze door steunverlening van vele miljoenen euro's aan twee collega-ziekenhuizen, het speelveld in de Limburgse zorg danig beïnvloeden", aldus Thiadens. "Er is in feite door de overheid geïntervenieerd in de markt , hetgeen de landelijke overheid tot dusverre onwenselijk vond. Ook het Laurentius ziekenhuis wil de kans krijgen haar middelen optimaal aan te wenden ten voordele van de zorg van de patiënt. Lagere rentelasten tijdens de bouw, dankzij door de provincie verstrekte achtergestelde leningen, geeft hiervoor miljoenen aan ruimte. Ook wij maken liever het geld vrij voor onze patiëntenzorg, dan dat we het naar de bank brengen."

Heroverweging

Gedeputeerde Staten hebben de financieringsaanvraag van het Laurentius medio december afgewezen. Op het verzoek tot heroverweging hebben Gedeputeerde Staten nog niet gereageerd. In een brief die afgelopen vrijdag werd verstuurd vraagt het ziekenhuis hier nogmaals aandacht voor. "Het belang van deze financiële ondersteuning van ziekenhuizen in de Provincie Limburg wordt door ons niet in twijfel getrokken", aldus Thiadens. "Maar wij hebben moeite met een beleid waarbij ziekenhuizen die in min of meer gelijke omstandigheden verkeren, ongelijk worden behandeld. Dat is toch wat niemand wil?"

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top