ACTUEEL

Zorginnovatieplatform stopt

Het Zorginnovatieplatform houdt in de huidige vorm op te bestaan. Er komt een nieuw informatiepunt voor zorginnovaties, dat voor de zomer moet gaan starten.

Brief

Minister Schippers kondigt het stopzetten van het ZIP aan in de Kamerbrief Arbeidsmarkt die ze op 4 maart naar de kamer stuurde als voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt  op 9 maart. "Het Zorginnovatieplatform (ZIP) heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld bij het agenderen en adresseren van innovatie in de zorg. Gedurende deze kabinetsperiode zullen wij in een andere vorm werken. Wij willen structureel inzetten op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van randvoorwaarden voor innovatie in de zorg. Het Zorginnovatieplatform hebben we beëindigd", aldus de brief. 

Centraal informatiepunt

Het ministerie van VWS, het College Van Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw gaan samen één centraal informatiepunt voor zorginnovaties ontwikkelen. Zorgvernieuwers kunnen op het informatiepunt terecht voor de actuele informatie over zorginnovatie, wet- en regelgeving, publieke (financiële) mogelijkheden en goede voorbeelden van zorginnovaties. Het centrale informatiepunt moet voor de zomer in de lucht zijn.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zelm

9 maart 2011

Ik ben benieuwd: wat is het verschil tussen het 'nieuw te vormen informatiepunt' (door VWS, CVZ, NZa en ZonMW) en de reeds bestaande Zorginnovatiewijzer (van VWS, CVZ, NZa en ZonMW)?

Anoniem

9 maart 2011

Spijtig.

Website was al langere tijd minder up-to-date, maar veel leden van de website vonden hun weg om innovaties en leuke projecten onder het voetlicht te brengen. De potentie en wil was er.

Krijgen we nu een postbus 51 website? Lijkt mij de weg terug naar web 1.0?

Top