ACTUEEL

CBb zet streep door tariefbeschikking NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een streep gezet door de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling in de zorg verrekent. Het CBb stelt daarmee Brancheorganisaties Zorg (BoZ), die samen met negen zorgaanbieders bezwaar had aangetekend,in het gelijk.

Lastenverzwaring

De NZa corrigeert de zogeheten overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) jaarlijks op inflatie. Dit indexeringsbedrag wordt vervolgens in twee termijnen aan de zorginstellingen betaald: een voorlopig percentage van 1 procent in het eerste jaar en de rest in het jaar daarop. Volgens BoZ betekent dit dat instellingen verhoging van de arbeidskosten grotendeels zelf moeten voorfinancieren. Het gaat hierbij om honderden miljoenen euro’s. De financieringskosten lopen afhankelijk van de rente in de tientallen miljoenen euro’s. Een onnodige lastenverzwaring voor zorginstellingen, vindt BoZ.

Gegrond

Het CBb heeft nu het bezwaar van de BoZ-partijen gegrond verklaard. Als reden voor het CBb aan dat de NZa de belangen van de zorgorganisaties onvoldoende  heeft onderzocht en het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De BoZ wil nu met de NZa en het ministerie van VWS in overleg om te bezien hoe tot een correcte verwerking van de ova in de tarieven kan worden gekomen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

De Vogelvrije Huisarts

23 maart 2011

Het loont dus de moeite om naar het CBB te gaan.
Voor de zoveelste maal is de NZa teruggevloten.

Top