ACTUEEL

Patiënten boos over pgb-maatregelen

Patiënten boos over pgb-maatregelen

Patiëntenorganisaties hebben vol ongeloof gereageerd op de pgb-maatregelen die het kabinet gaat nemen.

De organisaties zijn met name boos over de beperkingen die aan het pgb worden gesteld. Ook hekelen ze het feit dat de regie grotendeels bij de verzekeraars en de gemeenten komt te liggen.

Diversiteit

De organisaties wijzen op de diversiteit in de cliëntengroep. Door mensen zelf regie te geven, kunnen ze vanuit een gevoel van eigenwaarde in de maatschappij participeren, zo schrijven ze. Om dat mogelijk te maken hadden de patiëntenorganisaties zelf al eerder een plan opgesteld. De organisaties geloven dat de zorg beter en goedkoper wordt, als patiënten zelf de regie hebben. Dat schrijven ze in een gezamenlijk persbericht.

Per Saldo

“Schokkend, ongelooflijk, onbegrijpelijk, niet zomaar boos, maar razend. Dat is de stemming onder alle mensen met een beperking, die hun leven op de rit hebben staan met hulp van het pgb,” schrijft Per Saldo daarnaast in een eigen persbericht. Per Saldo is een belangenvereniging voor mensen met een persoongebonden budget. De vereniging noemt de maatregelen van het kabinet ‘visieloos en onverantwoord’. De vereniging zal daarom harde actie gaan voeren.

CG-Raad

Ook de CG-Raad laat zich in een eigen persbericht kritisch uit. Volgens de Raad is de beslissing van het kabinet ‘onverteerbaar’. “Tienduizend mensen komen in het nauw als ze geen zorg op maat meer kunnen kopen met een pgb.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 juni 2011

“Schokkend, ongelooflijk, onbegrijpelijk, niet zomaar boos, maar razend. Dat is de stemming onder alle 'mensen met een beperking'" zegt Per Saldo. Ik denk dat ze bedoelen de stemming onder de Per Saldo-medewerkers. Die gaan nu massaal op zoek naar een andere werkgever. Immers, geen PGB-ers, geen leden, en geen leden, geen geld en dus geen werk.

Per Saldo heeft de slag verloren en heeft geen enkele reden meer om haar geloofwaardigheid te behouden. Vanaf nu zullen de superlatieven, valse argumenten, verkeerde voorspiegeling van zaken, foute berekeningen, en selectieve quotes niet meer van de lucht zijn. Maar als het schip zinkt, dan helpt schreeuwen niet meer.

Helaas voor de medewerkers, moeten de schepen in de buurt (patiëntenverenigingen) net een groot deel van de bemanning overboord zetten om te blijven drijven. Tja, dit wordt een pijnlijke tijd voor deze medewerkers.

Daarom een advies bij de keuze van een nieuwe werkgever: kies er een die een echte bijdrage levert, en een kapitein die in politieke wateren kan navigeren. Anders is een ontslagronde onvermijdelijk, zoals nu weer blijkt. Het verlies van de PGB's is het verlies van Per Saldo, en daarmee hebben wij allemaal verloren.

fields

4 juni 2011

Anoniem#1.
Ik ben dus één van die mensen de geschokt, het niet begrijpt, het niet geloofd en daarbij meer dan razend is. Want ik ben dus één van die mensen die een budget hebben. Ik werk dus niet voor en bij Per Saldo maar ik ben wel lid van deze hele goede vereniging.
Ik kan u vertellen dat de berekeningen die zij maken kloppen. Want als ik b.v. reken dat de verzorging die hier aan huis komt 25 euro per uur krijgt en dat de verzorging door de Thuiszorg zeker 45 euro per uur kost. Als wij budget over hebben moeten wij dat terug betalen. Als de Thuiszorg niet alle uren besteden betaald die geen cent terug. Want is de indicatie 80 uur. En komer ze er maar 60 dan vangen zij wel de 80 uur.

Roos

5 juni 2011

11 feiten én misleidingen bij de nieuwe pgb-plannen
Terug naar afhankelijkheid en bevoogding. Afbraak van innovatieve vormen van zorg. De nieuwe pgb-plannen van dit kabinet zijn desastreus, al wil het kabinet ons anders doen geloven.

Aan de hand van onder andere het interview met Fleur Agema (PVV) op 1 juni bij Knevel & Van den Brink laten we u zien wat de feiten zijn rondom de nieuwe pgb-plannen, welke uitlatingen daarover worden gedaan en waar u zich niet door moet laten misleiden.

Actie
Om deze plannen te keren is actie nodig. Per Saldo rekent ook op u!

Houd de berichtgeving op deze website in de gaten.

Feit nummer 1: ernstig beperkt, toch geen pgb-behoud
Feit nummer 2: met een verblijfsindicatie (zzp) minder geld
Feit nummer 3: begeleiding van gemeente alleen in theorie
Feit nummer 4: zorg in natura voldoet in 40% van de gevallen niet
Feit nummer 5: zorgverlener contracteren via zorgkantoor lijkt een farce
Feit nummer 6: pgb is goedkoper
Feit nummer 7: geen eigen regie meer, afbraak innovatie
Feit nummer 8: < 1% fraude: geen reden om pgb aan te pakken
Feit nummer 9: er ís een alternatief plan
Feit nummer 10: straks nog meer handen tekort
Feit nummer 11: Erica Terpstra (VVD) stond aan de wieg van het pgb ...
Feit nummer 1: ernstig beperkt, toch geen pgb-behoud
Iemand krijgt een indicatie voor verblijf, de zogenoemde ‘verpleeghuisindicatie’, als hij gedurende de hele dag zorg nodig heeft. Lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een indicatie voor verblijf, dus lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een pgb in de vorm van een zorgzwaartepakket (zzp). Iemand met een dwarslaesie of een spierziekte kan heel goed zelfstandig wonen met een aantal uren hulp per dag. Hij of zij gaat het pgb dus kwijtraken als het aan het kabinet ligt.
Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Hierover is veel onduidelijkheid ontstaan, omdat we de laatste dagen mensen met ernstige handicaps in beeld kregen die heel erg bang gemaakt zijn, doordat ze misschien hun mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven wonen kwijtraken. Die groep, met een verpleeghuisindicatie, hoeft zich geen zorgen te maken. De mevrouw in het filmpje, Erna van Vondel, zou als ze het pgb niet zou hebben, in een instelling wonen. Voor al deze mensen geldt, dat het pgb blijft bestaan. Dat niet alleen, we gaan het wettelijk verankeren. Dus het wordt een wettelijk recht op zorg.'

De misleiding
Erna van Vondel, de vrouw van het filmpje, woont in een aangepaste woning van een stichting. Ondanks haar ernstige handicap hoeft zij geen indicatie voor verblijf te hebben. Als zij in een Fokuswoning woont, is dat zelfs een contra-indicatie. Een expliciete voorwaarde voor bewoners van Fokuswoningen is namelijk, dat zij voldoende sociaal zelfredzaam zijn en geen indicatie hebben voor – langdurig – verblijf. Mensen die in Fokuswoningen wonen, krijgen dus per 2014 geen pgb meer.


Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 2: met een verblijfsindicatie (zzp) minder geld
De budgetten van de zzp’s zijn per 1 januari 2011 verlaagd met € 7.350,--. Daarnaast hebben mensen met een zzp ook te lijden onder de verlaging van alle pgb’s met 3% en het niet compenseren van de prijsstijging (indexering) van 1,5%.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Deze mensen met een zzp krijgen zelfs 5% meer.'

De misleiding
Gezien bovenstaand feit is de verhoging van 5% slechts een doekje voor het bloeden. Op dit moment hebben bestaande budgethouders met een zzp budgetgarantie. Voor hen is nog niets geregeld. Als hun budgetgarantie komt te vervallen, is het maar de vraag of particuliere woonvormen het hoofd boven water kunnen houden.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 3: begeleiding van gemeente alleen in theorie
Op de functie begeleiding in de AWBZ is sinds 2009 al ernstig bezuinigd. Mensen met lichte beperkingen kunnen hier al geen gebruik meer van maken. Zij kunnen bij hun gemeente aankloppen als zij begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voetbaltraining of winkelen. In 2013 wordt de functie begeleiding uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en moet iedereen die begeleiding nodig heeft zich melden bij de eigen gemeente.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Het beeld is ontstaan, dat mensen die nu begeleiding krijgen hun zorg kwijtraken. Bijvoorbeeld de begeleiding bij het boodschappen doen. Maar de begeleiding gaat over naar de Wmo, dus naar de gemeente, en binnen die Wmo is er ook een mogelijkheid voor een pgb.'

De misleiding
In de eerste plaats is boodschappen doen al sinds 2009 uit de AWBZ gehaald. Bovendien is het in theorie al sinds 2007 mogelijk een pgb voor begeleiding van de gemeente te krijgen, alleen, Per Saldo kent geen voorbeelden waarin dat gebeurt. Gemeenten bieden wel collectieve voorzieningen aan, zoals opvang in een groep.
In het recente bestuursakkoord staat nergens te lezen dat begeleiding bij de gemeente een individuele voorziening kan zijn, maar ook niet dat het een collectieve voorziening is. Wel staat er dat gemeenten in 2015 kunnen gaan kijken of begeleiding een algemene voorziening kan gaan worden, wat betekent dat de individuele aanvraag (pgb) voor begeleiding onmogelijk wordt.
De geruststelling dat begeleiding straks met een pgb-Wmo kan worden ingekocht, noemen wij regelrechte misleiding.


Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 4: zorg in natura voldoet in 40% van de gevallen niet
De mensen die straks geen gebruik meer kunnen maken van het pgb, de mensen die enkele uren zorg per dag nodig hebben, krijgen voortaan zorg in natura, via een instelling.
Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'En dan heb je nog een groep, niet de hele zware gevallen, maar net er tussenin. Die krijgen voortaan via een instelling hun zorg, maar zij behouden het wettelijk recht op zorg uit de AWBZ.'

De misleiding
Oók degenen met een zwaardere handicap, zoals volledig rolstoelafhankelijke mensen, krijgen geen pgb meer en moeten een instelling gaan inschakelen. 40% van hen kan deze zorg echter helemaal niet krijgen van een instelling, omdat een instelling die zorg niet geeft. Dit blijkt uit onderzoek van ITS, Nijmegen. Het kabinet geeft geen antwoord op de vraag, hoe ze het ontbreken van vraaggerichte zorg gaat oplossen.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 5: zorgverlener contracteren via zorgkantoor lijkt een farce
Bestaande budgethouders hebben de mogelijkheid hun bestaande zorgverlener te behouden door deze te laten contracteren door het zorgkantoor.

Staatssecretaris Van Veldhuijzen van Zanten op CDA-tv
'Mensen zonder indicatie die nu een pgb hebben, krijgen hun pgb vanaf 2014 niet meer op de bankrekening. Maar dat betekent niet dat zij hun recht op zorg verliezen. Met mensen die goeie, een bij hun passende en aantoonbaar goedkopere oplossing hebben gevonden die ik in natura niet kan leveren, ga ik in gesprek om te kijken of ik hun oplossingen met de zorgkantoren binnen de contracteerruimte kan brengen. Dus ook die mensen hoeven niet ongerust te zijn. Daarover ben ik in gesprek met Per Saldo.'

De misleiding
De staatssecretaris is hierover niet met Per Saldo in gesprek. Uit haar woorden maken we op dat ze dit van plan is. Per Saldo staat zeer sceptisch ten opzichte van dit plan. Dit zou een geheel nieuwe ‘tak van sport’ worden voor de zorgkantoren, waar zij zich grondig op zouden moeten voorbereiden.

Want op grond van welke criteria beoordeelt een zorgkantoor of een zorgverlener gecontracteerd kan worden? Wie beslist als een budgethouder niet meer tevreden is en hij de zorgverlener wil ontslaan? En zijn het wel de zorgkantoren die dit gaan doen, want de AWBZ wordt in de plannen van het kabinet in 2014 overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Dit zijn nog maar enkele vragen, die dit plan erg ingewikkeld en nauwelijks uitvoerbaar lijken te maken.

Belangrijkste, niet acceptabel gevolg is, dat bestaande budgethouders hun eigen regie gaan verliezen. Om nog maar niet te spreken over nieuwe gevallen. Zij hebben alleen nog recht op zorg in natura, van hun vrijheid is helemaal niets meer over.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 6: pgb is goedkoper
Mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf, kunnen kiezen tussen of zorg van een instelling (opname) of zelf hun zorg thuis regelen met een pgb. Het aantal AWBZ-indicaties is enorm gestegen, met name voor mensen met een pgb. Echter, het geld dat mensen gemiddeld met een pgb besteden is niet verhoogd. De kosten per persoon in zorg in natura stijgen sterk.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'De PVV wil fors investeren in de zorg. Die investering komt er ook. Je hebt een pot voor de AWBZ en daarnaast een pot voor de pgb’s. Ieder jaar weer was daar een overschrijding, ieder jaar weer een pgb-stop, werden de tarieven verlaagd. Die onzekerheid ontstond omdat er steeds meer mensen gebruik van gingen maken. Er is een enorme overschrijding in de toekomst. Die is er nu nog niet. Wat we nu doen is geen bezuiniging op het huidige budget, het gaat om een bezuiniging op de uitloop die de komende jaren zou zijn ontstaan.'

De misleiding
De keuze voor een pgb is gegroeid. Dat deze groei beteugeld moet worden is onontkoombaar, vindt ook Per Saldo.

Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen interessante cijfers aan het licht. Hieruit blijkt dat 20% van de gebruikers in de AWBZ een pgb heeft en zij 10% van het totale bedrag van de AWBZ besteden. Het blijkt dat de kosten per persoon in de naturazorg flink stijgen. Daar staat tegenover dat het aantal budgethouders weliswaar toeneemt, maar het bedrag dat zij per persoon besteden niet stijgt en zij per persoon lager uitkomen dan zorg in natura. Een pgb is ongeveer 70% van de kosten die iemand zou maken in zorg in natura. Bij overheveling van 90% van de budgethouders naar zorg in natura dient er rekening gehouden te worden met een forse kostenstijging. Lees ook bij feit nummer 9: er ís een alternatief plan.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 7: geen eigen regie meer, afbraak innovatie
De maatregelen zijn geen bezuiniging maar een ombuiging. Er wordt geïnvesteerd in andere zorg; de instellingen krijgen meer geld en budgethouders zijn hiervan de dupe.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.'

De misleiding
Met deze keuze neemt het kabinet, samen met zijn gedoogpartij, mensen met een beperking hun vrijheid af. Zij worden weer afhankelijk van instellingen en welwillende mantelzorgers. Instellingen mogen weer bepalen welke zorg goed voor hen is. Een groot stuk innovatie in de zorg wordt afgebroken. Zoals de meer dan 1000 geregistreerde zorgboeren, een typisch pgb-zorgproduct. Het is de vraag of zij 90% minder budgethouders kunnen overleven. Want zullen zij worden gecontracteerd door het zorgkantoor?

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 8: < 1% fraude: geen reden om pgb aan te pakken
Waar mensen geld van de overheid kunnen krijgen – zoals een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, het pgb, of het geld dat instellingen krijgen van de overheid – kan er worden gefraudeerd. Met het pgb wordt in minder dan 1% van het totale budget gefraudeerd. Zie het meest recente onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland.

De misleiding
Waarom er nog altijd gefocust wordt op fraude met het pgb is gezien dit lage percentage onbegrijpelijk. Dit terwijl er bij fraudegevallen die zorgverzekeraars bij zorg in natura opsporen of bij fraudegevallen in de thuiszorg nauwelijks wordt stilgestaan.
Per Saldo heeft al vele gesprekken met het ministerie gevoerd, over hoe het pgb nog meer solide kan worden gemaakt. We hebben zelfs subsidie gekregen voor de ontwikkeling van het keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus, dat op het punt staat geïntroduceerd te worden.

Met deze nieuweplannen is het de vraag of bemiddelingsbureaus überhaupt kunnen blijven bestaan, vanwege het geringe aantal budgethouders, c.q. hun geringe klantenkring. Het keurmerk is daardoor wellicht overbodig geworden.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 9: er ís een alternatief plan
Per Saldo denkt mee over het aanpassen van de pgb-regeling. Daarvoor heeft zij een alternatief plan ontwikkeld.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Andere partijen steunen dit plan niet, maar zullen op een andere manier aan dit geld moeten komen. Daar staan wij natuurlijk open voor.'

De misleiding
Het kabinet heeft geen oog voor het alternatieve plan van Per Saldo, gesteund door andere patiënten- en belangenorganisaties. Het is juist veel goedkoper om mensen zelf zorg op maat te laten inkopen dan om deze zorg in te kopen bij de veel duurdere reguliere zorginstellingen. De plannen van de regering gaan de kosten voor de AWBZ met minstens 650 miljoen opdrijven.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 10: straks nog meer handen tekort
Veel zorgverleners die werken voor budgethouders, kiezen niet voor een baan in een zorginstelling. Deze groep zorgverleners gaan we door de afschaffing van het pgb verliezen.

Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
'Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.'

De misleiding
Beweren dat er snel 12.000 banen moeten worden gecreëerd is heel gemakkelijk, maar waar wil het kabinet de mensen vandaan halen? Het Zorginnovatieplatform becijferde onlangs dat de arbeidsvraag in de zorg stijgt met 470.000 mensen tot 2025 en tegelijkertijd het arbeidsaanbod met slechts 20.000 personen toeneemt. Het pgb vulde indirect ook dit gat in de arbeidsmarkt op. Veel pgb-zorgverleners zullen niet overstappen naar de reguliere zorg.

Terug naar boven


--------------------------------------------------------------------------------
Feit nummer 11: Erica Terpstra (VVD) stond aan de wieg van het pgb ...
Het pgb was 15 jaar lang het paradepaardje van de VVD.
Mark Rutte, voor de verkiezingen in mei 2010 bij Netwerk
'Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij de VVD dit gezin het pgb zou kwijtraken. Daar hebben we in Nederland voor gevochten, dat is beschaving. Dat staat nergens in onze plannen. (…) Het pgb blijft bestaan. Deze mensen wordt schrik aangejaagd. Volstrekt ten onrechte. Het is ondenkbaar dat ik een partij zou leiden die dit laat gebeuren.’

De misleiding
Het is bijzonder schokkend en inderdaad tot vorige week volkomen ondenkbaar dat juist deze partij akkoord is gegaan met deze plannen.

Cora Postema

6 juni 2011

De eerste persoon die hier anoniem reageert heeft vooral organisatiebelang voor ogen en lijkt op de één of andere manier per saldo als rivaal te zien. Ik had al langer het idee dat er andere organisaties PGB's als bedreigend voor hun eigen werk zien en daarom af en toe wat negatieve stemmingmakende berichten over z.g. onheus PGB gebruik de lucht in blazen. Maar over degenen waar het allemaal voor bedacht is, de mensen die zorg op maat nodig hebben om in de maatschappij te kunnen blijven meedoen, daar gaat het helemaal niet. Dat laat deze reactie van die anonieme persoon heel goed zien.
Redactie: het valt me steeds meer op hoe hier anoniem van alles gevntileerd wordt. Vinden jullie dat wenselijk?
Ik vind het niet getuigen van kracht als men niet met naam achter zijn/haar woorden durft te gaan staan. Eigenlijk zijn dergelijke uitingen van geen waarde.

Deurenberg

6 juni 2011

Al bijna 30 jaar kan ik ondanks mijn niet geringe handicap, incomplete hoge dwarslaesie, als alleen staande zelfstandig wonen, werken en ook sociaal mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Dit door goed georganiseerde hulp bij het huishouden en bij de zelfverzorging. Mogelijk door het PGB!
Met het wegvallen van het PGB is dit alles niet meer mogelijk, want in het verleden heb ik geen enkele thuiszorg organisatie kunnen vinden die om 7 uur al klaar kan staan voor de verzorging om zo op tijd op mijn werk te kunnen zijn. En omdat ik werk kan ik ook niet thuis zijn als de thuiszorg het huishoudelijk werk doet, hetgeen een vereiste is dat men dan aanwezig is.
Daarnaast haalt de WMO er bij de vervroegde her- indicering weer uren af, terwijl de zorgvraag door lichamelijke achteruitgang alleen maar meer wordt.
Wanneer houden ze eens op met te roepen dat iedereen recht heeft om de regie op zijn/haar leven zelf te bepalen. Of hebben zorgvragers straks alleen maar plichten (belasting betalen, hogere eigen bijdragen op veel zaken) en geen rechten meer?

Anoniem

7 juni 2011

Reactie op #2 en #4. Ik heb het enkel over het zwakke tegenspel van Per Saldo. Zelf ben ik een groot voorstander van het PGB, vind ik de huidige bezuinigingen de slechtste die ik ooit heb geobserveerd in de zorg, en kan ik mij zeer goed voorstellen dat mensen reageren zoals Per Saldo aangeeft.

Punt is dat Per Saldo geen reden meer heeft om haar geloofwaardigheid te behouden. Als deze bezuinigingen doorgaan dan kan Per Saldo zichzelf wel opheffen. Mijn reactie is op Per Saldo gericht in de hoop dat zij beter opppositie gaan voeren. Daarbij dient Per Saldo zich te realiseren dat zij al haar geloofwaardigheid heeft verloren. Per Saldo zal de geloofwaardigheid van anderen moeten gebruiken om strijd te voeren.

Hat kan daarbij gaan om de media (maak een verhaal/draaiboek voor een rapportage, en lever alle kennis en situaties aan), of huur een adviesbureau in, of als het echt niet anders kan sluit een deal en neem het verlies. Maar de belangrijkste les is dat de stuurlui van Per Saldo zich realiseren dat ze dit spel niet goed hebben gespeeld en dat ze nu advies nodig hebben.

Ik reageer inderdaad anoniem, zoals vrijwel iedereen hier met een werkgever en inside information. Als je anonieme reacties verbiedt, dan ontneem je mensen met de meeste kennis de mogelijkheid om te reageren. Dat lijkt mij onwenselijk.

Top