ACTUEEL

De Friesland herschikt zorg in provincie

Zorgverzekeraar De Friesland herschikt alle medische voorzieningen in de provincie. Dat meldt NRC Handelsblad. Voortaan zullen complexe ingrepen nog maar in één ziekenhuis in de provincie worden uitgevoerd. Vrouwen kunnen in de nabije toekomst niet meer in alle vijf de Friese ziekenhuizen bevallen. En huisartsen moeten de zorg aan diabetes- of astmapatiënten overnemen.

Kosten medische zorg verlagen

Het is de eerste keer dat een zorgverzekeraar zo drastisch in de dagelijkse praktijk van ziekenhuizen ingrijpt, schrijft redacteur Esther Rosenberg in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdagDe Friesland gaat verder dan concurrent CZ, die afgelopen week enkele ziekenhuizen aanwees die geen contract meer krijgen voor blaasverwijderingen. Door op deze wijze in te grijpen, wil De Friesland de kosten van medische behandelingen in de provincie verlagen. stelt NRC Handelsblad. De afgelopen jaren stegen deze in Friesland sterker dan in de rest van het land.

Fusie De Friesland met Achmea

De Friesland is op Achmea, CZ, Menzis en UVIT na de grootste zorgverzekeraar van het land. De Nederlandse Mededingingsautoriteit keurde vorige week   een fusie met de grootste zorgverzekeraar Achmea, met 5,3 miljoen klanten, goed.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Kasteel

5 juni 2011

Heel opmerkelijk, dat een dergelijke grote verzekeraar nu het blijkbaar voor het zeggen gaat krijgen over waar wat wordt aangeboden. Zeker bijzonder als het dan ook gaat over Spoed Eisende Hulp en Verloskunde. Impact op leefbaarheid is veel groter dan dat deze verzekeraar overziet. Door zeer belangrijke voorzieningen te centraliseren wordt het voorzieningenniveau in vele regio's zodanig verlaagd dat het vestigingsklimaat / woonklimaat steeds slechter wordt. Gevolg, uitstroom van inwoners met als gevolg oncontroleerbare daling van bevolking. Rekening komt hiermee bij provincies en gemeenten te liggen en indirect daarmee bij Rijksoverheid. Deze kosten zijn vele malen hoger dan de kostenreductie van de verzekeraar.
Onbegrijpelijk dat dit niet wordt ingezien en dat dit dus blijkbaar het gevolg kan zijn van marktwerking in de zorg. Alhoewel, marktwerking. Achmea heeft inmiddels 1/3 van de Nederlanders als verzekerde.
Enige sturing nu lijkt de hoogte van de poliskosten om zo verzekerden te houden. Diezelfde verzekerden krijgen straks te maken met lage poliskosten, maar daar staat dan ook steeds minder dienstverlening tegenover.

Anoniem

8 juni 2011

Achmea laat zich gelijk gelden. Het gaat om de euro's en de mensen worden vergeten. De oude De Friesland zou nooit zo lomp in de zorg hebben ingegrepen. Meest opvallend is de onderbouwing. De Friezen waren (en zijn) altijd financieel aantrekkelijk geweest voor verzekeraars omdat ze relatief weinig zorg consumeerden. Was dat omdat ze gezond waren? Nee, dat was een gevolg van relatief weinig (geavanceerd) zorgaanbod in de regio.

Ondanks hun lagere kosten hebben de Friezen geen lagere premie gehad. Daarmee betaalden de Friezen voor de overconsumptie van bijvoorbeeld de Amsterdammers.

Nu wordt een snellere groei dan landelijk gemiddeld aangegrepen om te bezuinigen. Met die groei haalden de Friezen een achterstand in. Dat is geen reden om in te grijpen. Daarnaast is de ingreep zelf heel vervelend, juist omdat de Friezen relatief weinig zorgaanbod hebben en al vaak grote afstanden moeten reizen om bij zorgaanbod te komen.

Maar het staat iedereen vrij om naar een andere zorgverzekeraar te gaan.

Top