ACTUEEL

Angstcultuur nekt Vincent van Gogh

Vincent van Gogh in Venray worstelt met forse bestuurlijke en organisatorische problemen. Uit extern onderzoek blijkt dat er binnen de Limburgse ggz-instelling sprake is van een angstcultuur, een gefragmenteerde organisatie, onenigheid binnen de raad van bestuur en mogelijke fraude. Bestuurder Geert Derks is uit zijn functie ontheven.

Conflict

Onderzoeker Hans Hoek van C3 consultants constateert ondermeer dat professionals onvoldoende bij de besluitvorming binnen Vincent van Gogh worden betrokken. Bovendien drukte de  vorige raad van bestuur besluiten nogal eens door, waardoor binnen de organisatie een sfeer van angst en wantrouwen ontstond. De in januari aangetreden bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis raakte in maart in conflict met medebestuurder Derks over maatregelen om deze problemen aan te pakken. Voor de raad van toezicht was dit reden om een extern onderzoeker in te schakelen. Ook werd Derks tijdelijk op non-actief gezet.  

Wantrouwen

“Vrij snel nadat ik hier was begonnen, viel me op dat de organisatie nogal fragmentarisch was”, zegt Tijhuis in een reactie in Psy. “Niemand overzag het geheel. Tegelijkertijd was duidelijk dat er in de lagen onder de raad van bestuur een sfeer van wantrouwen heerste. Daarom stond ik vernieuwing van de organisatie voor, die zich onder meer zou richten op de inbreng van de zorgprofessionals. Derks, met wie ik het overigens prima kon vinden, had daar een andere visie op. Dat hebben we gezamenlijk gemeld bij de raad van toezicht, die vervolgens opdracht gaf voor het onderzoek.”

Verrast

Oud-bestuursvoorzitter Toine van der Sanden laat in de lokale media weten ‘verrast’ te zijn door de uitkomsten van het onderzoek.  Hij zegt zich niet te kunnen vereenzelvigen met het beeld dat het rapport van C3 van hem schetst. Van der Sanden geeft zelf aan niet te zijn gehoord voor het onderzoek. Volgens zijn opvolger Tijhuis is de reden hiervoor dat onderzoeker Hoek niet akkoord wilde gaan met de voorwaarden die Van der Sanden aan een dergelijk gesprek verbond.

Verbeterpunten

Naar aanleiding van het onderzoek moet Derks nu definitief vertrekken. Bestuursvoorzitter Tijhuis wordt voorlopig bijgestaan door een interim-bestuurder. Tijhuis krijgt van de raad van toezicht carte blanche om de door Hoek aangedragen verbeterpunten door te voeren. Deze zijn er met name op gericht om informatie-uitwisseling en besluitvorming organisatiebreed te verbeteren, waarbij met name de zorgprofessionals weer meer inhoudelijke inbreng in de bedrijfsvoering moeten krijgen. De raad van toezicht laat ook het eigen functioneren onder de loep nemen.  

Forensisch onderzoek

Naast de bestuurlijke en organisatorische problemen zijn er binnen Vincent van Gogh signalen van mogelijke fraude. De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben een extern forensisch expert opdracht gegeven om deze signalen te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in het najaar bekend zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top