ACTUEEL

Tekort dwingt Zonnehuizen tot ontslagen

Tekort dwingt Zonnehuizen tot ontslagen

Antroposofische instelling Zonnehuizen moet voor minstens zes miljoen euro bezuinigen. Daarom verliest een groot aantal personeelsleden, naar schatting 120 fte, hun baan. Verder moeten de bedrijfskosten met anderhalf miljoen euro omlaag. Dat meldt Psy.

Tegenvallers

De fusies en overnamen die Zonnehuizen, een landelijk centrum voor jeugd-ggz, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs,  de afgelopen jaren fors hebben doen groeien, hebben niet de verwachte schaalvoordelen opgeleverd. Bovendien is de instelling door de groei het overzicht over de resultaten kwijtgeraakt.

Volgens de jaarrekening was de omzet in 2009 ruim 92 miljoen euro. Voor 2010 was in de plannen ‘een ambitieuze omzetgroei’ begroot, maar de omzet daalde juist in dat jaar. De personele bezetting was gebaseerd op de veronderstelde groei. Dat meldt Psy.

Herstelplan

Momenteel is een herstelplan in de maak, zo meldt een woordvoerdster aan Psy.  De medewerkers zijn volgens haar op de hoogte van de stand van zaken. ‘Iedereen beseft wel dat de broekriem aangetrokken moet worden.’ Hoe Zonnehuizen haar begroting weer op orde denkt te krijgen, is nog niet duidelijk.

Bestuurscrisis

De vorige bestuurder Frans Broekhuizen legde begin mei zijn functie neer. Hij was het eerste slachtoffer van de uit de hand gelopen expansiedrift. Korte tijd later stapte de volledige raad van toezicht op, nadat de ondernemingsraad naar verluid haar vertrouwen in de raad had opgezegd. Na het terugtreden van bestuurder Broekhuizen heeft eerst Jutta Hodapp als interim-bestuurder gefungeerd. Zij was lid van de afgetreden raad van toezicht. Zij is half mei weer afgetreden. A. van Klaren is daarvoor in de plaats gekomen. De bedoeling is dat hij slechts een maand aanblijft als interim. In de tussentijd wordt er gezocht naar een bestuurder die voor langere tijd op interim-basis Zonnehuizen gaat leiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top