ACTUEEL

Eigen risico bespaart zorgkosten

Een evaluatie van Ecorys Nederland en Berenschot Groep toont aan dat het verplichte eigen risico in de zorg honderden miljoenen per jaar bespaart. Door invoering van dat eigen risico maken mensen minder gebruik van medische zorg, zonder dat de gezondheid in gevaar komt.

Overschrijding

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, aldus De Telegraaf. Overigens wordt verwacht dat de overschrijding in de zorg rond 2015 op bijna 3 miljard euro zal liggen. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Sjoerd

21 juni 2011

Voordat jubelende kopij van het ministerie van VWS wordt overgenomen, is het misschien goed eens in het betreffende rapport te kijken. Een paar bevindingen:

- blz. 9: de totale zorgkosten veranderen niet, er vindt alleen een verschuiving plaats van collectief naar particulier

- blz. 10: er is bij het gedragseffect alleen gekeken naar 15-17 jarigen en 18-jarigen. Verzekerden met hele hoge zorgkosten zijn buiten beschouwing gelaten, en: 'Het effect bij deze twee groepen jongeren is niet onmiddellijk representatief'.

- blz. 10: er is geen effect gevonden voor verzekerden met hoge zorguitgaven, terwijl (blz. 11): 'Slechts een beperkte groep verzekerden, vooral chronisch zieken, veelvuldig in aanraking komen met gezondheidszorg. Deze groep heeft de hoogste zorguitgaven. Gegeven deze hoge uitgaven overschrijden zij met zekerheid het verplicht eigen risico (...). Hierdoor vervalt de prikkel die theoretisch gezien van het eigen risico uit zou moeten gaan.'

- blz. 11: 'Verzekerden geven zelf te kennen dat zij zich bij hun zorggebruik niet of nauwelijks laten leiden door het huidige verplicht eigen risico'

- blz. 11: 'We nemen vooralsnog aan dat het huidig verplicht eigen risico weinig tot geen negatieve effecten heeft op de gezondheid van verzekerden'. Echter: 'Op basis van de beschikbare data was het binnen deze evaluatie niet mogelijk de effecten op gezondheid te meten. Omdat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen noodzakelijke en niet noodzakelijke zorg, is het onduidelijke of het verplicht eigen risico niet alleen overbodige, maar ook noodzakelijke zorg afremt. Daarnaast is het aannemelijk dat gezondheidsschade pas op langere termijn zichtbaar wordt.'

- blz. 11: bekendheid met het verplicht eigen risico onder verzekerden is onvoldoende

- blz. 12: bekendheid met het verplicht eigen risico onder huisartsen en andere zorgverleners lijkt niet van invloed op het voorschrijf- en verwijsgedrag

- blz. 12: de uitvoeringskosten van het verplicht eigen risico zijn hoger dan verwacht

Het eigen risico is dus gewoon een ineffectieve belasting op ziek zijn. Zieken moet worden ingepeperd dat ze een kostenpost zijn. Blaming the victim dus.

Jammer dat ik het werk van journalisten moet doen. Heb het al druk genoeg met mijn eigen werk.

Anoniem

21 juni 2011

@ Sjoerd: goed werk. Ik waardeer dat.

In aanvulling wil ik opmerken dat observationele data tekort schieten om deze vraag te beantwoorden. Niet voor niets is deze vraag in de VS onderzocht met het grootste experiment uit de geschiedenis van de wereld (Rand Health Insurance Experiment).

Tuurlijk er kan altijd wat geschat worden, maar wat zijn de gedragseffecten van de zorgaanbieders? Zullen zij besluiten eerder naar huis te gaan bij gebrek aan vraag? Zorgaanbieders zorgen ervoor dat hun agenda vol is. Als sommige mensen iets minder vaak uit zichzelf komen, dan laten we anderen toch wat vaker komen?


Top