ACTUEEL

Minimaal aantal overstappers tussen zorgverzekeraars

Ruim 96 procent van de verzekerden is het afgelopen jaar blijven zitten bij de huidige zorgverzekeraar. De mobiliteit van verzekerden is hiermee sinds 2006 stabiel. Dit blijkt het rapport ' Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2009' dat Vektis heeft gepubliceerd.

Weinig verschil

Volgens Vektis is de stabiele mobiliteit enerzijds te verklaren doordat verzekerden tevreden lijken met hun huidige verzekeraar, anderzijds signaleert Vektis dat de verzekeringen opnieuw zijn verworden tot een ' low involvement product'. De gemiddelde verzekerde ziet zowel qua prijs als qua product weinig verschil tussen de diverse aanbieders.

Overstappers

Wat betreft de overstappers, blijken dit voornamelijk verzekerden tot 45 jaar te zijn; hiervan stapte 4,9 procent over naar aan andere verzekeraar. Om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van het percentage overstappers (3,5 procent), voert Vektis nader onderzoek uit. Hieruit moet duidelijk worden of het telkens om min of meer dezelfde groep gaat, wat hun leeftijd, geslacht en gezondheid is en wat zij de afgelopen jaren gemiddeld aan premies en kosten hebben gehad. Komend najaar wil Vektis deze gegevens naar buiten brengen.

Collectiviteiten

Ook het aantal collectieve verzekeringen is redelijk stabiel gebleven. Het afgelopen jaar steeg het aantal collectiviteiten van 59,2 procent naar 60,4 procent. Het verschil tussen de premie die voor een collectieve verzekering wordt betaald en een individuele verzekering is nu gedaald tot ongeveer 5 procent; voor veel verzekerden geen motivatie om over te stappen naar een collectieve verzekering.

Vektis verwacht ook voor de komende jaren weinig verandering in het aantal overstappers naar een andere zorgverzekeraar. Wel zullen verzekerden kritischer gaan kijken naar wat voor soort polis zij hebben, aldus Vektis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top