ACTUEEL

Schippers verwerpt kritiek Rekenkamer

Minister Edith Schippers (VWS) wijst de kritiek van de Algemene Rekenkamer van de hand dat ze te weinig zicht en grip heeft op de uitgaven in de zorg. Zij vindt dat ze voldoende mogelijkheden heeft en inzet toont om de kosten te beheersen.

Schippers vindt het jammer dat de Rekenkamer denkt dat omdat ook andere departementen deels meebetalen, VWS niet in staat zou zijn de overschrijdingen in de zorg zelf op te vangen. "De instrumenten zijn er wel degelijk, maar het is een politieke keuze om geen extra bezuinigingen in de zorg te treffen om overschrijdingen in de zorg te compenseren met financiële ruimte elders".

Uitgavenbeheersing

De Rekenkamer stelt donderdag in het rapport Uitgavenbeheersing in de zorg onder meer dat onduidelijk is hoe maatregelen om de kosten te beheersen, bijvoorbeeld het invoeren van een eigen bijdrage of het verkleinen van het basispakket, uitpakken. Het budget op het ministerie van VWS is de afgelopen 10 jaar eigenlijk jaarlijks overschreden, soms met 1,7 miljard euro. Ook is pas na enkele jaren zichtbaar hoeveel geld er in een jaar echt is uitgegeven.

Informatiestromen

Schippers vindt dat de Rekenkamer hier voorbij gaat aan de specifieke geldstroom binnen de zorg waardoor nu eenmaal pas later informatie voorhanden is. De zorg wordt wel gefinancierd met collectieve middelen, maar de uitvoering is in handen van private verzekeraars. Dat heeft nu eenmaal gevolgen voor de manier waarop de uitgavenbeheersing vorm krijgt en voor de informatiestromen, is haar boodschap.

Kostenbeheersing

De minister erkent dat er beter inzicht nodig is in de ontwikkeling van de zorguitgaven. Maar ze tekent daar wel bij aan dat ze sinds haar aantreden bezig is die informatievoorziening te verbeteren en versnellen. Schippers wil dat afwijkende uitgaven eerder worden gesignaleerd zodat sneller maatregelen kunnen worden genomen. Ook heeft ze afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zorgverzekeraars om een rem te zetten op de stijgende uitgaven. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

G K Mitrasing

3 november 2011

Rekenkamer is de derde instantie die melding hierover maakt, SCP en CBS deden dit al en het is een acceptatieprobleem van VWS en politieke om deze herhaalde signalen te negeren.
Maar ook de rechter heeft dit probleem indirect al gesignaleerd door terechtwijzing van de Nza die medeverantwoordelijkheid draagt bij tariefbepalingen. Voorbeeld: geschil met de apothekers in 2010. De Nza zat er voor meer dan 200 miljoen Euro naast. Het “NZa-onderzoek” betrof ruim 1900 Apothekers. Een simpele rekensom leverde een bedrag op van meer dan 200 miljoen Euro.

Top