ACTUEEL

Versplinterde inkoop kost ziekenhuizen 600 miljoen

Versplinterde inkoop kost ziekenhuizen 600 miljoen

Ziekenhuizen laten bij de inkoop van gebruiks- en verbruiksgoederen circa 600 miljoen euro liggen. Gezamenlijke inkoop kan de ziekenhuizen een besparing van in totaal 10 procent opleveren. Dit becijfert adviesbureau ZiNData.

Volgens ZiNData is het bedrag dat ziekenhuizen uitgeven aan goederen als medische hulpmiddelen, zoals kunstheupen, stents en pacemakers, geneesmiddelen, laboratoriummiddelen, voedingsmiddelen, energie en onderhoud gegroeid tot zo’n zes miljard euro. Door de inkoopkracht – mogelijk tot op landelijk niveau – te bundelen kunnen de ziekenhuizen hier volgens ZiNData zo’n 10 procent op besparen.

Optelsom

Directeur Frank Kaptein van de in de zorg gespecialiseerde inkoopcoöperatie Intrakoop noemt dit percentage ‘zeker haalbaar’. “De inkoopkosten in de zorg kunnen inderdaad omlaag, als zorginstellingen vaker samen inkopen”, aldus Kaptein. “Dat leidt niet alleen tot een besparing op de transactiekosten. Door bundeling van kennis, benchmarking, en volume dalen ook de prijzen van producten en diensten, terwijl de kwaliteit gelijk blijft of vaak zelfs toeneemt. Als zorginstellingen kennis delen, heeft dat bovendien vaak verbetering van interne processen tot gevolg. Al die effecten van inkoopsamenwerking bij elkaar opgeteld, is 10 procent kostenbesparing op de inkoopkosten van producten en diensten zeker haalbaar.”

Noodzaak

Volgens ZiNData is er voor de ziekenhuizen door de budgetkorting van 300 miljoen euro een acute noodzaak om werk te maken van gezamenlijke inkoop. Daarnaast leidt verdere standaardisering en protocollisering van het zorgproces ertoe dat ziekenhuizen in toenemende mate van dezelfde soort producten en diensten gebruik maken. Ook dit zou volgens ZiNData een stimulans moeten zijn om de inkoopkracht te bundelen.

Preferentiebeleid

Als de ziekenhuizen treuzelen met het bundelen van hun inkoopkracht, dan zullen ze hier volgens ZiNData door de zorgverzekeraars toe gedwongen worden. ZiNData verwacht dat verzekeraars bij de zorginkoop in toenemende mate zullen toetsen of ziekenhuizen hun inkoopkracht voldoende benutten. “Verzekeraars hebben immers goede ervaringen met het omlaag brengen van de prijzen van geneesmiddelen door een steeds verder doorgevoerd preferentiebeleid”, aldus ZiNData.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

21 december 2011

ZinData is op zoek naar opdrachten, maar ze hebben gelijk wanneer ze stellen dat het voorbeeld van de zorgverzekeraars navolging door ziekenhuizen verdient. Wellicht te beginnen in de farmacie en juist daar is Adri Steenhoek van ZinData wel heel goed thuis.

Ik denk dat de ziekenhuizen eens met Adri zouden moeten praten.

Mitrasing

21 december 2011

kost ziekenhuizen 600 miljoen? Even nog doordenken van wie dit geld is: de burgers van dit land?

Kars Sterenborg

25 december 2011

Wat is het nieuws? Is Zindata een nieuwe partij die met oude wijn in nieuwe kruiken komt? Helpt het wel om dit iedere keer weer te roepen? Kennelijk is de nood nog niet zo hoog in de zorg, kennelijk wil men altijd het wiel weer opnieuw uitvinden. Kijk eens op mijn website en lees mijn reactie op het artikel over inkopen in Duitsland. We wisten meer dan 10 jaar geleden al dat dat gemiddeld 30% goedkoper is dan in Nederland. Toch doen we er nog weinig mee. Koudwatervrees, angst voor de eigen positie, geeft u het antwoord maar.

Kars Sterenborg

Top