ACTUEEL

Farmaceuten geven tonnen aan patiëntenclubs

Organisaties die moeten opkomen voor de belangen van patiënten worden, soms zelfs voor een groot deel, betaald door de farmaceutische industrie, zonder dat de patiënt dit weet. Dit meldt RTL Nieuws.

In totaal steken de 15 grootste farmaceuten in 2010 voor 1,7 miljoen euro in de patiëntenclubs, zo stelt RTL Nieuws op basis van een eigen inventarisatie. Het Longkankerinformatiecentrum wordt bijna in het geheel (96 procent) gefinancierd door farmaceutische bedrijven. Voorzitter Ernst Lammers is niet bang voor enige schijn van beïnvloeding. “Wij voldoen aan alle regels om dat juist te voorkomen", aldus Lammers. De hoogste bedragen gaan naar het Astmafonds (256.900 euro) en de Diabetesvereniging (178.391 euro). Deze grotere organisaties hebben ook veel andere inkomsten en zijn dus minder afhankelijk van het sponsorgeld dan de kleinere patiëntenclubs.

Projecten

Het sponsorgeld wordt ondermeer besteed aan websites, speciale projecten of het organiseren van patiëntenbijeenkomsten. Sommige patiëntenclubs gaat verder. Zo komt bij de hemofilievereniging NVHP op kosten van farmaceut Baxter iemand werken, die advies uitbrengt over hoe de vereniging voor de toekomst weer gezond en veerkrachtig kan worden. "Zo lang je maar zorgt dat jezelf als vereniging niet afhankelijk wordt van de farmacie is er niets aan de hand en dat bereiken we door steeds verschillende partijen te benaderen", zegt een woordvoerder van de hemofilievereniging.

Vraagtekens

Ruud Coole van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik noemt dit soort sponsoring in natura, zoals bij de NVHP, "dubieus”. Hoogleraar Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) schrikt van de grote bedragen die de farmaceuten naar patiëntenorganisaties sluizen. "Wat daar mis aan is, is dat patiëntenverenigingen het belang van de patiënt verdedigen en door dit soort sponsoring zou het beeld kunnen ontstaan dat dit niet zo is."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 december 2011

ja en verzekeraars kopen vergelijkingssites en adviseurs van de minister adviseren hun eigen vaccin te kopen en farmaceuten vragen prominente hoogleraren om onderzoek voor ze te doen en zorgverzekeraars sponsoren sportclubs en marktpartijen in de zorg kopen een leerstoel aan een universiteit..enz , en de premiebetaler betaald de steeds verder stijgende lasten.

Sonneveldt

28 december 2011

Weet u een betere financiering?
Het zijn krokodillentranen die worden vergoten over de sponsoring van patiëntenorganisaties door farmaceutische en andere bedrijven.
Anders dan de organisaties van aanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars worden patiëntenorganisaties niet gefinancierd uit de premie-gelden.
Ze krijgen een beperkte subsidie - dat betekent geen zekerheid en altijd beleefd je hand moeten ophouden - die door dit Kabinet flink wordt ingeperkt. Iedereen in de politiek roept dat de stem van de patiënt belangrijk is, maar die moet niet onafhankelijk worden. Steun voor het EPD of de Wet Cliëntenrechten Zorg door de NP/CF wordt door VWS financieel mogelijk gwemaakt, kritiek vanuit de CG-Raad wordt ongepast gevonden en de CG-Raad wordt nu dan ook fors gekort.
Bijdragen door (farmaceutische) bedrijven aan patiëntenorganisaties hoeven er niet toe te leiden dat zijn spreekbuis van de farmaceutische industrie worden. Zie de onafhankelijke opstelling van de Diabetesvereniging.
Wat nodig is is dat de patiëntenorganisaties transparant zijn over de geldstromen die bij hen omgaan. Zowel doelgericht en aan voorwarden gebonden VWS-geld of ander subsidiegeld als andere geldstromen.
Overigens zou ik die verantweoording ook graag zien van de koepels en lobbyorganisatioes van aanbieders, verzekeraars en beroepsbeoefenaren.
Zolang patiëntenorganisaties nog steeds geen andere gegarandeerde inkomsten hebben ben ik blij met bijdragen van anderen, zoals farmabedrijven. De angst voor beinvloeding is krokodillentranen. Over de beinvloeding door VWS om hun beleid te verkopen hoor ik niemand iets kritisch zeggen.
De oplossing is simpel: financier patiëntenorganisatioes op de zelfde wijze als organisaties van aanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars: uit premiegelden. Dan garandeer je echt een onafhankelijke stem. Het feit dat VWS zich daar al jaren tegen verzet toont aan dat een onafhankelijke stem van de patiënt niet wordt gewenst.

Top