ACTUEEL

Ziekenhuizen kunnen innovaties beter vermarkten

Ziekenhuizen kunnen innovaties beter vermarkten

Ziekenhuizen wisselen kennis omtrent innovaties nog maar beperkt uit met het bedrijfsleven. Dat merkt Maarten Rook, voorzitter van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen tijdens een toer door het land.

Rook inventariseert momenteel in hoeverre de STZ-leden kennis over innovaties uitwisselen met ondernemers. Zijn organisatie wil in de toekomst mogelijk ondernemers en ziekenhuizen dichter bij elkaar brengen. Volgens Rook worden in STZ-ziekenhuizen veel innovaties ontwikkeld. Door die kennis met de markt te delen kunnen de STZ-ziekenhuizen aan de buitenwacht laten zien wat hun toegevoegde waarde is. Ook kunnen de instellingen mogelijk geld verdienen aan innovaties die succesvol in de markt worden gezet.

Karolinska Instituut

STZ heeft vorig jaar samen met Syntens Innovatiecentrum het idee opgevat om de uitwisseling van kennis tussen ziekenhuizen en ondernemers in het mkb te stimuleren. Zo staat er voor dit jaar een reis op de agenda naar het Zweedse Karolinska Instituut. Dat ziekenhuis is volgens Rook al veel verder in het ‘doorkoppelen’ van kennis naar het bedrijfsleven. Die reis is inmiddels volgeboekt.

Pareltjes

Tijdens zijn rondgang langs STZ-ziekenhuizen merkt Rook dat ook in sommige Nederlandse instellingen al een infrastructuur voor kennisuitwisseling met het bedrijfsleven bestaat. “Er zitten pareltjes bij,” zegt hij. Hij zal de resultaten van zijn rondgang 31 januari presenteren tijdens een bijeenkomst over Kennisvalorisatie en Innovatie in Eindhoven. Ook Skipr is bij die bijeenkomst betrokken. Aanmelden kan tot 17 januari via h.vankan@stz-ziekenhuizen.nl.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Evers

5 januari 2012

Wat Maarten Rook constateert is juist en precies om die reden is 4 jaar geleden Pontes Medical opgezet, een initiatief van het UMC Utrecht en inmiddels een samenwerking tussen UMC Utrecht, VUmc en het AMC. Dit is een van de pareltjes! De projectleiders van Pontes Medical slaan de bruggen tussen artsen en onderzoekers met een goed idee uit het ziekenhuis enerzijds en het bedrijfsleven en investeerders anderzijds. Per project (inmiddels ca. 40 stuks) wordt een partnership gebouwd met bedrijven waarin alle partners investeren in de doorontwikkeling en het op de markt brengen van de innovaties. De projectleiders managen de projecten. De eerste produkten zijn op de markt. Deze infrastructuur werkt en trekt de aandacht van andere ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Pontes Medical staat open voor uitbreiding van het aantal deelnemende ziekenhuizen. Op 2 februari organiseert Pontes Medical de tweede Expertmeeting voor 'arsten die iets willen en bedrijven die iets kunnen'. Zie www.Pontesmedical.com/expertmeeting.

te Gussinklo

6 januari 2012

http://www.dutchbuttonworks.com/2010/12/let-op-het-afstapje-pontonniers

Ik kan vanuit een eigen expertise geheel onderschrijven dat Pontes Mediical in feite het antwoord is op de wens van Maarten Rook. Ik ga niet over de agenda van Maarten Rook, maar een suggestie voor 2012 mag duidelijk zijn. Zowel 17 januari als 2 februari belangrijke data.

Verhaar

6 januari 2012

Ontwerpbureau WeLL Design te Utrecht werkt daarom intensief samen met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door gezamenlijk aan medische innovatie projecten te werken, ontstaan er producten en diensten, die daadwerkelijk aansluiten op de behoefte van zorgprofessionals en hun cliënten. Innovatieve ideeën worden snel omgezet in realistische oplossingen voor een betere, efficiëntere en veiligere zorg.

WeLL Design werkt o.a. samen met het UMCU, het AMC, het AZM en Pontes.

zie: http://www.welldesign.com/products_health

van der Horst

7 januari 2012

Grappig dat een voorbeeld wordt aangehaald vanuit de universitaire centra en dat de reacties zo te zien vanuit het bedrijfsleven komt.
Werkzaam in een STZ-ziekenhuis onderschrijf ik vanuit mijn ervaring de stelling van Maarten Rook. Daarbij voeg ik eraan toe dat de interactie met universitaire instellingen (anders dan de UMCU's) ook voor verbetering vatbaar is.

Het is een interessante uitdaging welke incentive gebruikt gaat worden om organisaties die op productie gericht zijn deze tot kennisvalorisatie te krijgen.

Top