ACTUEEL

Schippers laat IGZ doorlichten

Schippers laat IGZ doorlichten

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil zeker weten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uit de voeten kan als modern toezichthouder. Ze laat de organisatie doorlichten en informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de resultaten.

Toezichtvisie

Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten presenteerden dinsdag hun toezichtvisie waarin zij aangeven dat de IGZ meldingen sneller en beter moet afhandelen en meer onaangekondigde bezoeken moet doen. Verder dient de eigentijdse inspectie meer waarde te hechten aan signalen die patiënten geven.

Onafhankelijk advies

Het kabinet wil een IGZ die goed kan reageren op veranderingen in de maatschappij. "Ik acht het daarbij noodzakelijk dat de IGZ zich bij zijn doelstellingen laat adviseren door kritische onafhankelijke buitenstaanders om bedrijfsblindheid te voorkomen", meldt Schippers. Na incidenten als met de neuroloog Jansen Steur en baby Jelmer willen de bewindsvrouwen het risico op dit soort ernstige voorvallen zo klein mogelijk maken. (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

31 januari 2012

Dit kan niet goed aflopen voor Gerrit. Ik hoop dat de minister ook bereid is te kijken naar de positie van de IGZ. Dat is de oorzaak van de meeste problemen. Toch zegt iets mij dat juist dit geen onderdeel van de opdracht zal zijn. Ik ben ook erg benieuwd wie de opdracht zal krijgen. Wij mij betreft krijgt KPMG Plexus de opdracht. En wie zijn dan de deskundigen? Hoe worden die geselecteerd? Kortom, interessant maar de invulling is zeker ook boeiend.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

1 februari 2012

Waarom een nieuw rapport, na bevindingen Tros Radar, Nationale Ombudsman, Consumentenbond, SIN-NL? Waarom niet per direct het invoeren van adequate maatregelen bijv.:
1. het openen van onafhankelijke poliklinieken voor slachtoffers van medische fouten, voor adequate diagnostiek en behandeling
2. het instellen van waarheidscommissie s omtrent de gang van zaken bij medische fouten
3. het instellen van een onafhankelijke Ombudsman voor slachtoffers van medische fouten
Advies: blijf svp alert, maak geen mondelinge afspraken, bevestig alles op schrift:
met artsen, advocaten, journalisten en met de overheid.

Zwier

1 februari 2012

Per definitie zijn de zeldzame fouten van de inspectie (steeds dezelfde voorbeelden) ook zeer ernstig, want daar gaat het inspecteren over. Met ruim 30 jaar ervaring in de zorg, heb ik de inspectie leren kennen als zorgvuldig en effectief. Laten we er echter voor waken dat 'modern' in er toe leidt dat zorgvuldig verwordt tot hijgerig en effectief wordt ingewisseld voor effect najagen

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

1 februari 2012

@Zwier. Hoe frappant: de ervaringen van zorgverleners wijken volledig af van de ervaringen van de slachtoffers van medische fouten van artsen en van onzorgvuldigheid door de Inspectie Gezondheidszorg.
Dat zijn ook de bevindingen van de Nationale Ombudsman, Tros Radar en SIN-NL.
Het vervangen van inspecteurs, het vertragen van onderzoeken, het weigeren van in behandeling nemen van zeer serieuze negatieve bevindingen van patienten is niet zorgvuldig. Gerrit van der Wal kiest voor zijn collega-artsen, en zorgverleners in plaats voor daadwerkelijke patientveiligheid. De vraag is niet of hij gaat vertrekken, de vraag is: wanneer?

Gort

1 februari 2012

Als medewerker binnen een middelgroot ziekenhuis van het land besloot ik mijn werkzaamheden neer te leggen naar aanleiding van een aantal voorvallen binnen mijn werkkring. Ik was van mening dat de patientveiligheid en kwaliteit van werken in gevaar kwamen door met name een incompetente houding van het management. Hoewel vele medewerkers het met mij eens waren en mij dapper vonden durfde niemand hetzelfde besluit te nemen als ik. Ik stond er alleen voor. Een kennis besloot om de igz in te lichten om mij te steunen in een strijd die ik niet alleen kon winnen. Door onzorgvuldig handelen van de igz werd mij dit aangerekend en werd terugkeer op mijn werkplek onmogelijk. De igz heeft veel informatie gekregen,maar dat werd tegen mij gebruikt als vermeende klokkenluider. Uiteindelijk kon ik daardoor niet meer terugkeren op de werkvloer en ook niet elders omdat de igz niet zorgvuldig met de vertrouwde informatie was omgegaan. Er werden personen in mijn werkkring de wacht aan gezegd en er moesten mensen verdwijnen. Het ziekenhuis werd onder verscherpt toezicht geplaatst. Sinds die tijd veranderde er veel. De medici van de igz hielden de hand boven het hoofd van diverse specialisten en medewerkers van het ziekenhuis. Het wordt tijd dat er andere medewerkers aangesteld worden binnen de igz. Mensen die objectief weten wat er speelt op de werkvloer. Geen old boys netwerk meer, maar mensen die weten wat er zich werkelijk afspeelt binnen een instelling en die daadwerkelijk aan de kaak stellen wat er moet verbeteren in de huidige gezondheidszorg. Een inspecteur hoeft geen medicus te zijn om te kunnen beoordelen wat goed of fout is. Mensen met een gezond verstand en het hart op de juiste plaats met de nodige werkervaring kunnen uitstekend functioneren binnen de igz. Op Radar was recent een oud inspecteur te zien die de werkwijze van de igz hekelde. Hoe moeilijk moet het dan geweest zijn voor hem om de spil te zijn geweest in mijn zaak? Hoe toevallig is het dat de heer Kingma nu werkzaam binnen de directie van MST de oud Hoofdinspecteur is van de igz? Hoe toevallig kunnen zaken in de doofpot gestopt worden of kunnen zaken verdraaid worden? Wat is de waarheid achter de igz en in wiens belang? Wat zou ik hier graag een antwoord op hebben minister Schippers!

nol

2 februari 2012

mijn verhaal lijkt op dat van Gort. Alleen had ik niets gemeld, maar een ander had notities van de vakgroep naar de IGZ gestuurd.
De koude directie rekende mij dat aan en ontsloeg me niet alleen maar meldde bij de IGZ dat ik disfunctioneerde.
Ik was wel 8 jaar vakgroepvoorzitter geweest, 4 jaar medisch manager, had diverse trajecten opgezet, zat jarenin diverse commissies, had in 10 jaar tijd geen enkel klacht ( formeel of informeel ) gehad, maakt 60-70uur /week.
De rechter gaf me uiteindelijk gelijk, een schadevergoeding en de IGZ moest erkennen dat de directie gelogen had.
Nu werk ik weer, maar IGZ en directies spreek ik nooit meer , in stilte en onopvallend doe ik mijn werk, ik zal nooit meer voor de troepen uitlopen en melden doe ik niets, zelfs geen VMS. Voor je het weet heb je gedonder en "disfunctioneer" je. Ze zoeken het maar uit.

Top