Artikel

Robbert Huijsman

Als hoogleraar Integraal Zorgmanagement verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Huijsman is sinds juni 2009 directeur van het Kennisinstituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hij geeft hier het kennisinstituut en de modernisering van indicatiestelling vorm. Daarnaast werkt hij sinds mei 2007 bij Zorg Consult Nederland, een groot organisatieadvies- en interimbureau voor de zorg in Bilthoven. Huijsman is specialist op het gebied van ketenzorg, strategisch management, marketing en organisatieontwikkeling. Hij heeft een groot aantal bestuurlijke functies bekleed in commissies en stuurgroepen in de langdurige zorg en is lid van de raad van toezicht van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander.

Huijsman: "Mijn streven is waar mogelijk bij te dragen aan de realisatie van innovatie in de zorg, met het accent op integrale (keten)zorg vanuit een inspirerende visie op vraaggerichte zorg- en dienstverlening voor chronisch zieken en langdurig zorgafhankelijken, zonder schotten tussen professionals, organisaties en financieringsstromen. Daarbij hanteer ik inzichten uit strategische marketing, verander- en transitiemanagement, performance management en bedrijfskundige concepten voor de logistiek en coordinatie van zorgprocessen. De permanente dialoog tussen clienten, professionals, managers en bestuurders, dwars door de sectoren van wonen, welzijn, cure en care, is essentieel om passie en elan weer terug te brengen in de zorg- en arbeidsmarkt."

Robbert Huijsman in de Skipr 99

Notering 2010: geen
Notering 2009: 67

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top