Reader Interactions

Reacties 1

  1. Menno mr Van Leeuwen

    Eens! En om voor een positievere invalshoek te kiezen; er valt zoveel meer te vertellen over wat er nodig is om opleidingsplaatsen tot een succes te maken. Wat zijn de randvoorwaarden voor een inspirerend leer-/werkklimaat? Hoe organiseer je voor de studenten momenten voor reflectie op indrukwekkende ervaringen? Over dit alles is veel bekend en zijn ook goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn er mooie voorbeelden van nieuwe duale vormen van opleiden in de zorg. Dus liever het gesprek over de mogelijkheden tot het verder versterken van de opleidingsplaatsen in de zorg! Menno van Leeuwen (projectleider Werken is leren. Leren is werken)