Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jan van den Bosch

    Eens met dit artikel! De kans is groot dat we straks, als we niets doen, te maken krijgen met een ziektegolf onder zorgmedewerkers. Mensen die zo lang onder grote druk hebben gewerkt, verdienen op de een of andere manier tot rust te komen en afstand te kunnen nemen van alles dat ze meegemaakt hebben. Liever niet door ziekmeldingen maar dan moet “Zorg Nederland” nadenken over hoe ze kan faciliteren dat medewerkers de gelegenheid krijgen hun welverdiende rust te nemen. Daar is dan aan de ene kant geld voor nodig maar meer nog een sociaal en invoelend beleid van de eigen organisatie, lees bestuurders, directeuren en andere leidinggevenden. Ga op de een of andere manier met de medewerkers in gesprek om hun behoeftes te peilen en kijk hoe je daar aan tegemoet kunt komen. Doe dan even niet moeilijk over geld. Ziekte kost meer. En natuurlijk is het handig dat er dan een fonds is waar werkgevers uit kunnen putten.
    Zorgmedewerkers melden zich over het algemeen niet graag ziek, laat nu zien dat je hen ook in de periode hierna van harte steunt!