Henk Smid

Henk  Smid

Henk Smid is sinds 2001 directeur van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. In het verleden was hij onder meer directeur ZorgOnderzoek Nederland en kwartiermaker Zorgonderzoek Nederland bij het Preventiefonds. Ook was hij plaatsvervangend directeur Preventie, Algemene Gezondheidszorg en Opleidingen bij het  ministerie van VWS.